Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Waste to Energy 2007

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 9/5/2007

Η ημερίδα μεταφοράς τεχνολογίας διοργανώνεται στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης Waste to Energy 2007 (www.wte-expo.com). Aπευθύνεται σε ευρωπαικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, που αναζητούν διεθνή τεχνολογική και επιχειρηματική συνεργασία, καθώς και επέκταση των επαφών τους σε νέες αγορές. Η εκδήλωση θα καλύψει τους εξής τομείς της αγοράς: - Συλλογή, διαχείριση και αποκομιδή αποβλήτων - Ταξινόμηση, διαχωρισμός και επεξεργασία αποβλήτων -Θερμική κατεργασία, εξαέρωση, καύση και πυρόλυση - Αποστείρωση, αδρανοποίηση - Αναερόβια ζύμωση, παραγωγή βιοαερίου - Βιομάζα, RDF (Refuse Derived Fuels), Biodiesel - Συστήματα επεξεργασίας για αστικά/ βιομηχανικά/ γεωργικά/ ιατρικά/ επικίνδυνα/ τοξικά απόβλητα - Συστήματα μέτρησης και παρακολούθησης, συσκευές/ kits ελέγχου, έλεγχος εξ' αποστάσεως, διαχείριση κινδύνου Τα τεχνολογικά προφίλ των συμμετεχόντων στη διημερίδα, συγκεντρώνονται σε ένα κατάλογο και το πρόγραμμα των διμερών συναντήσεων δημιουργείται με βάση τις επιλογές των συμμετεχόντων, από τον κατάλογο αυτό.

 

Πόρισμα

Στην ημερίδα υποβλήθηκαν 45 προτάσεις τεχνολογικής συνεργασίας 40 εταιρειών απ' όλη την Ευρώπη, οι οποίες οδήγησαν σε 60 προγραμματισμένες διμερείς συναντήσεις. Με τη συνεισφορά του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΞΗ, μεταξύ των συμμετεχόντων συμπεριλαμβάνεται και μια ελληνική εταιρεία, με 5 προγραμματισμένες συναντήσεις κατά τη διάρκεια της ημερίδας.