Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

"Cancer diagnostics, treatment and prevention"- Διεθνής εκδήλωση

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 24/10/2007

Eυκαιρία ενημέρωσης για τεχνολογίες αιχμής στον τομέα της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης του καρκίνου, αποτελεί η διεθνής εκδήλωση Cancer diagnostics, treatment and prevention που πραγματοποιείται στις 24 Οκτωβρίου 2007 στο Λονδίνο. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται από το London Technology Network/ London IRC με τη συμμετοχή και υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, συγκεντρώνει ομιλητές τόσο από καταξιωμένα ακαδημαϊκά/ ερευνητικά ιδρύματα όσο και από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες (AstraZeneca, Pfizer, Glaxo, κ.λ.π.). Στο link που ακολουθεί μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης: http://www.ltnetwork.org/SITE/UPLOAD/DOCUMENT/Oncology_programme.pdf . (Επισυνάπτεται επίσης λίστα όλων των εταιρειών που συμμετέχουν.) Το κόστος συμμετοχής είναι 130 Ευρώ για ακαδημαϊκά ιδρύματα και 340 Ευρώ για επιχειρήσεις (συμπ. ΦΠΑ). Συνολικά, η εκδήλωση θα προσελκύσει πάνω από 100 εταιρείες/ οργανισμούς: μεταξύ των συμμετεχόντων θα είναι ακαδημαϊκοί-ερευνητές καθώς και στελέχη εταιρειών με δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης στον τομέα της ογκολογίας/διαγνωστικών/ανάπτυξης νέων φαρμάκων. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, δίνεται και η δυνατότητα πραγματοποίησης προκαθορισμένων διμερών συναντήσεων, για τη δικτύωση μεταξύ των συμμετεχόντων με στόχο τη διερεύνηση πιθανών ερευνητικών και επιχειρηματικών συνεργασιών καθώς και την ανεύρεση εταίρων για την από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικές κοινοπραξίες του 7ου ΠΠ. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ IRC HELP-FORWARD, συντονίζει τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων και ερευνητών στις ανωτέρω διμερείς συναντήσεις δικτύωσης, σε συνεργασία με το London IRC.