Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

ECOTEC 08: Διεθνείς επιχειρηματικές συναντήσεις και ημερίδα ενημέρωσης στη διαχείριση ειδικών κατηγοριών αποβλήτων

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 24/5/2008

Στις 24 Μαΐου 2008, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ διοργανώνει στην Αθήνα ενημερωτική ημερίδα/ διεθνή εκδήλωση με θέμα Διαχείριση Ειδικών Κατηγοριών Αποβλήτων . Η ημερίδα αποσκοπεί στην ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων πάνω στις τεχνολογίες διαχείρισης ειδικών κατηγοριών αποβλήτων, όπως: - βιομηχανικά απόβλητα και διάφορα είδη αυτών - ιατρικά απόβλητα - ζωικά υποπροϊόντα - απόβλητα γεωργικών/αγροτικών δραστηριοτήτων Η διαχείριση ειδικών κατηγοριών αποβλήτων αποτελεί μείζον θέμα για την Ελλάδα, όχι μόνο για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για την προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των πολιτών, όπως καταδεικνύεται από σχετική καταγραφή του ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς και από τις αλλαγές στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο με την έγκριση του πρώτου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ). Ενόψει της ανάγκης για δημιουργία των κατάλληλων υποδομών και εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων διαχείρισης, οι συμμετέχοντες στην ημερίδα θα έχουν την ευκαιρία: - να γνωρίσουν συγκεκριμένες τεχνολογικές λύσεις, οι οποίες θα παρουσιαστούν από στελέχη ξένων εταιρειών, με σημαντική τεχνογνωσία στο χώρο, - να πραγματοποιήσουν διμερείς συναντήσεις με άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες για τη διερεύνηση πιθανής συνεργασίας, - να ενημερωθούν για τα δεδομένα και τα προβλήματα στον τομέα της διαχείρισης ειδικών κατηγοριών αποβλήτων στην Ελλάδα καθώς για και το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Οι ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται για τον εντοπισμό συγκεκριμένων τεχνολογικών λύσεων καλούνται να υποβάλλουν συνοπτικό προφίλ αναζήτησης κατά προτίμηση έως τις 10 Απριλίου 2008. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την 1η Διεθνή Έκθεση «Ecotec - Τεχνολογίες περιβάλλοντος» στο εκθεσιακό κέντρο Expo Athens, στην Ανθούσα Αττικής Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα και τη συμμετοχή στην ημερίδα, μπορείτε να απευθυνθείτε στα στελέχη του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΞΗ ή να κατεβάσετε τα παρακάτω αρχεία:
  • μπροσούρα ημερίδας
  • πρόγραμμα ημερίδας Στη διάρκεια της Εκθεσης, τα στελέχη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ θα βρίσκονται στην Αίθουσα 2 / Περίπτερο Θ3.