Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

EUresearch : NMP / FP7 Διεθνείς συνεργασίες

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 18/1/2008

Ο Ελβετικός Σύνδεσμος Euresearch, Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (ΠΠ), και η τεχνολογική πλατφόρμα Manufuture της Ελβετίας διοργανώνουν Ημερίδα Διεθνούς Επιχειρηματικής Συνεργασίας προσκαλώντας μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, βιομηχανίες και ερευνητικά εργαστήρια να συμμετέχουν στην παρουσίαση της δεύτερης προκήρυξης της θεματικής προτεραιότητας Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες βιομηχανικές διεργασίες (NMP) του 7ου ΠΠ και να αναζητήσουν εταίρους για projects στο NMP. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 17 & 18 Ιανουαρίου 2008 στις εγκαταστάσεις του Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETHZ). Κατά την 1η ημέρα της ημερίδας θα λάβουν χώρα: - παρουσίαση των θεμάτων/ερευνητικών περιοχών της 2ης προκήρυξης στη Θεματική Προτεραιότητα NMP του 7ου ΠΠ, - παρουσίαση των ευρωπαϊκών στρατηγικών Έρευνας & Ανάπτυξης στον τομέα των κατασκευών, - παρουσίαση των προοπτικών συνεργασίες με σημαντικές ελβετικές εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα & - ομάδες συνεργασίας σε επιλεγμένα θέματα της 2ης προκήρυξης στον τομέα των κατασκευών - Partnering session Στις ομάδες συνεργασίας οι συντονιστές έργων θα μπορούν να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους για αναζήτηση εταίρων και παράλληλα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή/και βιομηχανίες θα μπορούν να παρουσιάσουν την τεχνογνωσία τους ώστε να γίνουν εταίροι σε κοινοπραξίες. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα για την πραγματοποίηση μιας 5-λεπτης παρουσίασης. Κατά τη 2η ημέρα της ημερίδας θα συσταθούν ομάδες εργασίας, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να συζητήσουν με πιθανούς εταίρους για την προετοιμασία προτάσεων ενώ παράλληλα θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με άλλα μέλη της κατασκευαστικής κοινότητας καθώς και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους αναφορικά με τη σύνταξη προτάσεων για έργα στο 7ο ΠΠ, με θέματα προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας & συμφωνιών κοινοπραξίας.