Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Eurodigimeet 2008, Ημερίδα Μεταφοράς Τεχνολογίας για Δημιουργικές Επιχειρήσεις (creative industries)

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 10/6/2008

Η Θερμοκοιτίδα Δημιουργικών Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και το Γραφείο Διαμεσολάβησης του ΤΕΙ Κρήτης θα συμμετέχουν στη εκδήλωση μεταφοράς τεχνολογίας Eurodigimeet 2008 που θα γίνει στο Παρίσι από 09 μέχρι 10 Ιουνίου 2008 και αφορά νέες τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες στο χώρο των δημιουργικών επιχειρήσεων (creative industries). Στη κατηγορία των δημιουργικών επιχειρήσεων (creative industries) ανήκουν οι παρακάτω τομείς δραστηριότητας: Διαφήμιση Τέχνες Φωτογραφία Δημοσιογραφία Πολιτισμός Πληροφορική Σχέδιο Αρχιτεκτονική Τηλεόραση/ VIDEO Πολυμέσα Μουσική Μόδα Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρξει η δυνατότητα να γίνουν επιχειρηματικές και τεχνολογικές συναντήσεις με άλλες θερμοκοιτίδες και clusters δημιουργικών επιχειρήσεων από όλη τη Ευρώπη. Στην περσινή εκδήλωση είχαν συμμετάσχει 91 τεχνολογικοί φορείς και 10 θερμοκοιτίδες και clusters δημιουργικών επιχειρήσεων από όλη τη Ευρώπη. Οι επιχειρήσεις και εργαστήρια που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις συναντήσεις καλούνται να υποβάλουν το προφίλ τους στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και να δηλώσουν τη διαθεσιμότητα τους. Στη συνέχεια θα δημοσιευθεί ο κατάλογος των επιχειρηματικών προφίλ και οι συμμετέχοντες θα κληθούν να επιλέξουν τις επιθυμητές συναντήσεις με τους εταίρους της επιλογής τους.