Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου ISOPTT / 6ο Σεμινάριο ISOPTT - Η κατοχύρωση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Intellectual Property) στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 30/5/2008

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την Κατοχύρωση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Intellectual Property) στην Ελλάδα και το εξωτερικό την Παρασκευή 30 Μαΐου 2008 στο πλαίσιο του έργου ISOPTT. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Stratos Vassilikos, Μιχαλακοπούλου 114 (κοντά στη στάση Μετρό «Μέγαρο Μουσικής»). Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις διάφορες πτυχές του θέματος, τις απαιτούμενες διαδικασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο καθώς και για συγκεκριμένα εξειδικευμένα θέματα και στρατηγικές που πρέπει να γνωρίζουν, ώστε να επιτύχουν την αποτελεσματικότερη προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας τους. Αφ'ετέρου, σκοπός της εκδήλωσης είναι να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου ISOPTT και τα οφέλη που προσέφερε στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες 5 Ευρωπαϊκές χώρες όπου υλοποιήθηκε. Πρόγραμμα Σεμιναρίου 11:30-11:45 Προσέλευση - Εγγραφές 11:45-12:00 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου ISOPTT - Νέοι τρόποι υποστήριξης για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις Βαγγέλης Αργουδέλης, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ 12:00-13:00 Κατοχύρωση εφευρέσεων, βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό - Η διαδικασία βήμα βήμα - Το χρονοδιάγραμμα μέχρι την κατοχύρωση - Τα τέλη - Εργαλεία / βάσεις δεδομένων - Η νομική διάσταση της κατοχύρωσης - Στρατηγική για την προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας Στράτος Κουτίβας, Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), Διεύθυνση Ελέγχου Τίτλων, Διευθυντής 13:00-13:30 Τεχνολογική πληροφόρηση Στράτος Κουτίβας, Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), Διεύθυνση Ελέγχου Τίτλων, Διευθυντής 13:30-14:15 Αντλώντας πλεονεκτήματα από το σύστημα προστασίας των εφευρέσεων: Διλήμματα και εναλλακτικές επιλογές για τις ελληνικές επιχειρήσεις Εμμανουήλ Σαμουηλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ - European Patent Attorney 14:15-14:45 Ελαφρύ γεύμα 14:45-15:15 IPR for SMEs: Importance of Intellectual Property in Innovation, Business Competitiveness and New Product Development Guriqbal Singh Jaiya, WIPO (World Intellectual Property Organisation), SME Division, Director 15:15-15:45 IPR for SMEs: Exploitation of IP assets Tamara Nanayakkara, WIPO (World Intellectual Property Organisation), SME Division, Counsellor 15:45-16:15 Η Διανοητική Ιδιοκτησία (IPR) στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Βασίλης Τσάκαλος, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Συντονιστής 16:15-16:45 Case study - η εμπειρία της κατοχύρωσης ΔΙ σε μια ΜΜΕ Αλέξανδρος Τσουκαλής, MICREL Medical Devices, Διευθύνων Σύμβουλος 16:45-17:00 Ερωτήσεις - συζήτηση Οι παρουσιάσεις των ξένων ομιλητών θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά Σε ποιους απευθύνεται Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εκπρόσωποι από εθνικούς (Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ΟΒΙ) και διεθνείς φορείς (World Intellectual Property Organisation, WIPO, εκπροσωπούμενος από τον Διευθυντή του SME Division) καθώς και επαγγελματίες με εμπειρία σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας θα τους παράσχουν τη γνώση και την πληροφόρηση που πρέπει να έχουν σχετικά με τις διαδικασίες, το χρονοδιάγραμμα, τα εργαλεία, το κόστος και τη στρατηγική για την επιτυχή κατοχύρωση. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν πάνω σε εξειδικευμένα θέματα της διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως αξιοποίηση και εκμετάλλευση της διανοητικής ιδιοκτησίας, το ρόλο των patent attorneys, θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας στα έργα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη της ΕΕ καθώς και την πρακτική εμπειρία μιας ελληνικής επιχείρησης από το σύστημα κατοχύρωσης. Σημειώνεται πως το σεμινάριο αποτελεί το τελευταίο από μια σειρά σεμιναρίων που διοργάνωσε το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ τον τελευταίο χρόνο στο πλαίσιο του έργου ISOPTT σχετικά με διάφορες θεματικές ενότητες γνώσης και πρακτικής που πρέπει να κατέχουν τα σύγχρονα στελέχη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να επιτύχουν ανάπτυξη και επέκταση μέσω της μεταφοράς τεχνολογίας: - Χρηματοδότηση (δημόσια και ιδιωτική) για μΜΕ - Διανοητική ιδιοκτησία (IPR) και αξιοποίηση αυτής - Διεθνοποίηση των αγορών: ευκαιρίες και κίνδυνοι - Συλλογή και διαχείριση πληροφοριών - Competitive Intelligence - Δικτύωση (clustering) επιχειρήσεων Διαδικασία συμμετοχής στο σεμινάριο Διανοητικής Ιδιοκτησίας - Η συμμετοχή είναι δυνατή συμπληρώνοντας την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα έως την Τετάρτη 28 Μαΐου 2008. - Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν. - Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. - Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο Διανοητικής Ιδιοκτησίας δεν απαιτείται η προηγούμενη συμμετοχή σε άλλο σεμινάριο ISOPTT. Πιστοποιητικά παρακολούθησης (Certificate of Attendance) σε συμμετέχοντες προηγούμενων σεμιναρίων του ΠΡΑΞΗ - Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα επιδοθούν τα Πιστοποιητικά παρακολούθησης στους συμμετέχοντες των προηγούμενων σεμιναρίων της σειράς ISOPTT που διοργάνωσε το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ τους προηγούμενους μήνες. - Το Πιστοποιητικό παρακολούθησης για το παρόν σεμινάριο (IPR, 30 Μαΐου) θα αποσταλλεί στους συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωσή του.