Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

MICRONORA 2008: Ευκαιρία επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 26/9/2008

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ υποστηρίζει και συντονίζει τη συμμετοχή επιχειρήσεων και οργανισμών στην εκδήλωση τεχνολογικών-επιχειρηματικών συναντήσεων, που λαμβάνει χώρα στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2008, στο πλαίσιο μιας από τις κυριότερες ευρωπαϊκές εκθέσεις στο χώρο της μικροτεχνολογίας, της MICRONORA. Η εκδήλωση τεχνολογικών-επιχειρηματικών συναντήσεων, διοργανώνεται από τον οργανισμό ARIST / CRCI de Franche-Comte, μέλος του Enterprise Europe Network της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποστηρίζεται από το Pole des Microtechniques, (τον πόλο ανταγωνιστικότητας στις μικροτεχνoλογίες της περιοχής Franche-Comte), το cluster Μικροηλεκτρονικής της Grenoble MInalogic,τον πόλο ανταγωνιστικότητας Pole Vehicule du Futur και το Sector Group Nano & Microtechnologies του Enterprise Europe Network. Η εκδήλωση απευθύνεται σε εταιρείες και ερευνητικά εργαστήρια που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μικροτεχνολογιών και της μικροηλεκτρονικής αλλά και της νάνο τεχνολογίας με έμφαση στις παρακάτω τεχνολογίες, εφαρμογές και τομείς (στα αγγλικά): Technologies: - Microsystems and components design: Software, design, CAD - High resolution manufacturing processes: Nanoimprint, E-beam, ion-beam etching, micro machining, photolithography, thin films - Micromanufacturing & microsystems manufacturing processess: Integration, encaptulation, micro-injection, packaging and connecting technologies, micromanipulation, micro-assembly - Characterisation and microscopy - Materials: Piezo-electric materials, ceramics, polymers, semi-conductors, shape memory alloys, nanopowders, nanoparticles, nanocomposites Applications: - Microelectronic and optical components - Micromechanical components, sensors, actuators - Implantable microsystems, biological sensors, nicrovalves, Lab-on-chips / chips, medical imaging - Nanosystems NEMS, Microsystems, MEMs, MOEMs, Micromotors, micromachines - Surface treatments, coatings barrier - coatings, biocompatible coatings - Micro fuel cells Industrial sectors: Biomedical, Automation and robotics, Automotive, Aeronautics & space, Electornics, Instrumentation and non destructive testing, Optics, Clock and watchmaking industry, Luxury, Measurement and inspection, Glass, Sectacles, Telecommunications and Energy Ως εκ τούτου, η εκδήλωση αποτελεί ευκαιρία για τις εταιρείες και τα εργαστήρια που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα να εντοπίσουν νέες τεχνολογίες και προϊόντα, να προωθήσουν δικές τους τεχνολογίες και τεχνογνωσία και να έρθουν σε επαφή με εξειδικευμένους εταίρους για τεχνολογικές και επιχειρηματικές συνεργασίες. Επιπλέον, η εκδήλωση αποτελεί και ευκαιρία δικτύωσης για τη συμμετοχή σε ερευνητικές κοινοπραξίες στο 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο, και συγκεκριμένα για το πρόγραμμα Nanosciences and nanotechnoloiges, Materials and new Production processes, η επόμενη προκήρυξη του οποίου αναμένεται στα μέσα Νοεμβρίου 2008. MICRONORA 2008 Η έκθεση MICRONORA διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια στην Besancon της Γαλλίας. Φέτος πραγματοποιείται για 17η φορά και θα λάβει χώρα μεταξύ 23 και 26 Σεπτεμβρίου 2008. H έκθεση εστιάζεται σε τεχνολογίες όπως micromechanical engineering, microelectronics, interfacing, micro-connectors, microactuators, microsensors, electronic circuits, automation, microsystems, Research & Development, innovation, machine tools and other machinery, measuring instruments and systems, tools, robotics peripherals, etc. Στην προηγούμενη έκδοση της έκθεσης MICRONORA τον Σεπτέμβριο του 2006 συμμετείχαν 596 εκθέτες (από τους οποίους το 35% ήταν εκτός Γαλλίας) και στην αντίστοιχη εκδήλωση τεχνολογικών-επιχειρηματικών συναντήσεων συμμετείχαν 120 άτομα (το 90% στελέχη εταιρειών) από 11 χώρες (Ελβετία, Σουηδία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Ολλανδία, Αυστρία, Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία και Γαλλία) πραγματοποιώντας 320 διμερείς συναντήσεις. Διαδικασία συμμετοχής Εφόσον ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε παρακαλούμε στείλτε μας συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο Δελτίο Συμμετοχής, απαντώντας στο παρόν e-mail, το αργότερο έως τις 23 Ιουλίου 2008, ώρα 17:00. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 180 Ευρώ (περιλαμβάνεται ΦΠΑ, τετραήμερο εισιτήριο της έκθεσης, catering, συμμετοχή στον έντυπο κατάλογο της εκδήλωσης κλπ). Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να συμμετάσχετε αυτοπροσώπως στην εκδήλωση, υπάρχει η δυνατότητα εκπροσώπησής σας στις συναντήσεις από τα στελέχη του ΠΡΑΞΗ. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, κάθε εκπροσωπούμενος/η λαμβάνει από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ αναλυτική έγγραφη αναφορά για την έκβασή των συναντήσεων, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία για συνέχιση των επαφών με τους αντίστοιχους εταίρους. (Για περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με το κόστος και τους όρους εκπροσώπησης παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας).