Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

AQUATECH 2008: Διεθνής Έκθεση και Εκδήλωση Αναζήτησης Συνεργατών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 2/10/2008

Η έκθεση AQUATECH, μια από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις στον τομέα των τεχνολογιών νερού διεργασιών, πόσιμου νερού και λυμάτων, θα λάβει χώρα από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου στο Άμστερνταμ (Ολλανδία). Η έκθεση έχει συγκεντρώσει ήδη περισσότερους από 700 εκθέτες από 44 χώρες ενώ η προηγούμενη έκδοση το 2006 είχε προσελκύσει περισσότερους από 20.000 επισκέπτες. Στις 2 Οκτωβρίου & στο πλαίσιο της έκθεσης, ο οργανισμός SenterNovem, μέλος του Δικτύου Enterprise Europe Network της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει εκδήλωση εύρεσης συνεργατών για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης υδατικών πόρων. Η συμμετοχή στην εκδήλωση δεν επιβαρύνεται με κόστος. Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής: Στο πρώτο μέρος, κάθε ένας από τους συμμετέχοντες θα μπορεί να παρουσιάσει την τεχνολογία που έχει αναπτύξει ή που αναζητά στο πλαίσιο μιας ολιγόλεπτης παρουσίασης (max. 4 min.) ενώπιον κοινού. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης (είτε ως ακροατές είτε ως εισηγητές) θα μπορούν να κλείσουν συναντήσεις με όσους από τους εισηγητές επιθυμούν. Ο τίτλος και μια σύντομη περίληψη κάθε παρουσίασης θα δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα του Enterprise Europe Netherlands. Καθώς ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος (μέχρι 21 εισηγητές), στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε μπορείτε να δηλώσετε άμεσα το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας το Δελτίο Συμμετοχής (Registration Form) στο κάτω μέρος της σελίδας ή επικοινωνώντας με τα αρμόδια στελέχη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2008. Ακολούθως, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να οργανώσουμε από κοινού τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση AQUATECH μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.aquatechtrade.com.

 

Πόρισμα

24 επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη, μία εξ αυτών ελληνική που συμμετείχε με την υποστήριξη του ΠΡΑΞΗ, παρουσίασαν τις δραστηριότητές τους και τις καινοτόμες τεχνολογικές τους λύσεις κατά τη διάρκεια της ημερίδας. Παρόντες ήταν επιχειρήσεις και οργανισμοί που συνεργάζονται με το Enterprise Europe Network καθως και εκθέτες και επισκέπτες της εκθέσεως AQUATECH. Περίπου 100 επαγγελματικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των επιχειρήσεων που παρουσίασαν τις δραστηριότητες τους και των υπολοίπων παρευρισκομένων.