Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

HOMSEC 2008 - μεταφορά τεχνολογίας στο χώρο της Ασφάλειας & Αμυνας

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 3/12/2008

Μεταξύ 1 και 4 Δεκεμβρίου 2008, διοργανώνεται στη Μαδρίτη η 2η Διεθνής Έκθεση για την Ασφάλεια των πολιτών & την Αμυνα HOMSEC 2008. Η έκθεση HOMSEC απευθύνεται σε κατασκευαστές, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών και ερευνητές που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο των τεχνολογιών με αντικείμενο την ασφάλεια και την άμυνα: - Προστασία κρίσιμων υποδομών - Συστήματα και εξοπλισμός πολιτικής προστασίας - Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών - Επίγειες, θαλάσσιες και αεροδιαστημικές πλατφόρμες επικοινωνίας - Ασφάλεια και επιτήρηση συνόρων - Εξοπλισμός σωμάτων ασφαλείας - Αμυντικοί εξοπλισμοί - Οπτική τεχνολογία - Εκπαίδευση και τεχνικές προσομοίωσης - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, logistics Η προηγούμενη διοργάνωση του 2007 πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 100 εκθετών, κάποιοι εκ των οποίων από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής εξοπλισμού και τεχνολογίας ασφάλειας και άμυνας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο της έκθεσης HOMSEC, το δίκτυο Enterprise Europe Network σε συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Αεροδιαστημικής Τεχνολογίας (National Institute of Aerospace Technology - INTA) και το Σύνδεσμο Τεχνολογικών & Επιστημονικών Πάρκων Ισπανίας (Association of Science and Technology Parks of Spain - APTE) διοργανώνουν ημερίδα μεταφοράς τεχνολογίας στους παραπάνω τομείς. Στόχος της εκδήλωσης μεταφοράς τεχνολογίας είναι η διεθνής τεχνολογική συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και φορέων. Τα στελέχη των συμμετεχόντων επιχειρήσεων/ οργανισμών θα μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις, να ενημερωθούν και να διαπραγματευτούν πιθανή συνεργασία μέσα από προγραμματισμένες διμερείς συναντήσεις που θα οργανωθούν εκ των προτέρων για το σκοπό αυτό. Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή μπορούν να συμπληρώσουν on line το τεχνολογικό τους προφίλ (προσφορά ή ζήτηση τεχνολογίας) και να επιλέξουν τις επιθυμητές συναντήσεις μέσα από τον κατάλογο που θα δημιουργηθεί.