Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Greek Life Sciences Business Day - Hellenic Bio Cluster

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 16/10/2008

Ο τομέας των βιοεπιστημών στην Ελλάδα και η επιχειρηματική του ανάπτυξη, είναι στο επίκεντρο της Δημόσιας Εκδήλωσης Life Sciences Business Day , την οποία διοργανώνει το Hellenic Bio Cluster (HBio), με την ευκαιρία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των εταιρειών-μελών του. Η εκδήλωση Life Sciences Business Day συγκεντρώνει το σύνολο της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας με δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης στον τομέα των βιοεπιστημών, στελέχη ξένων εταιρειών, ερευνητές από Ελληνικά Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα, εκπροσώπους της πολιτείας καθώς και άλλους βασικούς παίκτες του τομέα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: 1. Επιχειρηματική δραστηριότητα & Επιχειρηματική Ανάπτυξη 2. Έρευνα αιχμής σε Ελληνικά Ερευνητικά Κέντρα 3. Διεθνής συνεργασία/ μεταφορά τεχνολογίας. Η εκδήλωση επιδιώκει να δώσει μία συνολική εικόνα σχετικά με την ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα έντασης γνώσης στον τομέα των βιοεπιστημών και ταυτόχρονα να αποτελέσει ευκαιρία για επαφές με στελέχη ελληνικών καινοτόμων επιχειρήσεων, ερευνητές που διαθέτουν ώριμες τεχνολογίες προς εμπορική αξιοποίηση καθώς και στελέχη ξένων επιχειρήσεων που αναζητούν διεθνείς συνεργασίες. Πρόγραμμα, δήλωση συμμετοχής, άλλες πληροφορίες Οι παρουσιάσεις της ημερίδας είναι διαθέσιμες πατώντας εδώ Το Hellenic Bio Cluster (HBio) αποτελεί cluster αμιγώς επιχειρηματικού χαρακτήρα το οποίο δημιουργήθηκε το 2004, για να υποστηρίξει την ανάπτυξη του ελληνικού επιχειρηματικού κλάδου των βιο-επιστημών και να προάγει την εικόνα του κλάδου διεθνώς. Το HBio συγκεντρώνει επιχειρήσεις με δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης και με διεθνή προσανατολισμό, που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς των βιο-επιστημών και της βιοϊατρικής τεχνολογίας, όπως Βιοτεχνολογία, Διαγνωστική, Βιοαισθητήρες, Φαρμακευτική Τεχνολογία/ Ανάπτυξη νέων Φαρμάκων και Τεχνολογίες Χορήγησης, Ιατρικές συσκευές, Εξειδικευμένες υπηρεσίες. Η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων με δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στον ευρύτερο τομέα των βιοεπιστημών και της βιοιατρικής τεχνολογίας, είναι μέλη του HBio. Μεταξύ των κύριων κριτηρίων ένταξης είναι η ύπαρξη δραστηριοτήτων έρευνας και/ή ανάπτυξης και ερευνητικών/τεχνολογικών συνεργασιών σε ελληνικό ή διεθνές επίπεδο, διασφαλίζοντας έτσι τον τεχνολογικό και παραγωγικό χαρακτήρα του cluster. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του HBio www.hbio.gr

 

Πόρισμα

Η δυναμική του κλάδου των βιοεπιστημών στη χώρα μας αναδείχθηκε και κατά τη διάρκεια της ημερίδας με τίτλο “Greek Life Sciences Business Day” που διοργάνωσαν το HBio cluster και το 8ίκτυο ΠΡΑΞΗ στις 16.10.2008 στην Αθήνα. Η εκδήλωση αποτέλεσε ευκαιρία ενημέρωσης και ταυτόχρονα δικτύωσης και διερεύνησης νέων συνεργασιών, συγκεντρώνοντας το σύνολο της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας έντασης γνώσης στον τομέα των βιοεπιστημών καθώς και στελέχη ξένων εταιρειών, ερευνητές από ακαδημαϊκά / ερευνητικά ιδρύματα και εκπροσώπους της πολιτείας που συζήτησαν για τις ιδιαιτερότητες και τις προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών βιοεπιστημών. Η ιδιαίτερα απαιτητική -σε πόρους και τεχνογνωσία- διαδικασία ανάπτυξης νέων βιοφαρμακευτικών και βιοιατρικών προϊόντων, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην από κοινού ανάπτυξη νέας γνώσης / προϊόντων από ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις καθώς και οι πρακτικές διεθνούς επιχειρηματικής ανάπτυξης και συμφωνιών, ήταν μερικά από τα θέματα που αναλύθηκαν στην ημερίδα. Επισημαίνεται ότι οι βιοεπιστήμες είναι μεταξύ των τομέων που έχουν επιλεγεί για την υποστήριξη cluster υψηλής τεχνολογίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” (ΕΠΑΝ ΙΙ) 2007-2013, όπως τονίσθηκε κατά την εισαγωγική ομιλία του κ. Ελευθέριου Σταυρόπουλου, Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο κ. Σταυρόπουλος, εκπροσωπώντας τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χ. Φώλια, ανήγγειλε ότι στο προσεχές μέλλον θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για την ενίσχυση της ανάπτυξης cluster στην ιατρική βιοτεχνολογία και στην αγροβιοτεχνολογία - τεχνολογία τροφίμων, έχοντας ως πετυχημένο παράδειγμα την Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών Corallia. Κοινή συνισταμένη των όσων συζητήθηκαν είναι ότι η χώρα μας είναι μεν ένας μικρός παίκτης στον παγκόσμιο επιχειρηματικό χάρτη των βιοεπιστημών, αλλά με αξιόλογο ερευνητικό δυναμικό διεθνούς εμβέλειας. 8ίνοντας επομένως ιδιαίτερη έμφαση στη γνώση και την αξιοποίησή της μπορεί να εξασφαλίσει μία υπολογίσιμη θέση διεθνώς.