Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Ημερίδα ενημέρωσης (Θεσσαλονίκη)- νέα προκήρυξη "Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες βιομηχανικές διεργασίες" του 7ου ΠΠ (FP7)

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 21/11/2008

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (ΠΠ) για την Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη, διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας, ημερίδες ενημέρωσης με θέμα: Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες βιομηχανικές διεργασίες (NMP)του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα & την Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2008, στο χώρο του ΑΠΘ, Τμήμα Φυσικής, Αίθουσα Α31, μεταξύ 14:00-17:45. Η επιχειρηματική και επιστημονική κοινότητα θα έχει έτσι την ευκαιρία να ενημερωθεί από Εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Εθνικούς Εκπροσώπους & Εμπειρογνώμονες σχετικά με τις νέες ευκαιρίες που προσφέρονται για χρηματοδότηση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είσοδος ελεύθερη Πρόγραμμα ημερίδας ΝΕΟ: Δείτε τις παρουσιάσεις της ημερίδας Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας συμπληρώστε το Δελτίο συμμετοχής Σημειώνεται ότι το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τα ευρωπαϊκά Προγράμματα - Πλαίσιo Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης από το 1999 κατόπιν ανάθεσης από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Ενόψει του νέου κύκλου προκηρύξεων του 7ου Προγράμματος Πλαισίου το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ οργανώνει μια σειρά ημερίδων ενημέρωσης για τις θεματικές προτεραιότητες NMP, Security, Space, Transport και INCO, για τις οποίες έχει οριστεί Εθνικό Σημείο Επαφής.