Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Εκδήλωση ενημέρωσης (Πάτρα)- νέα προκήρυξη "Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες βιομηχανικές διεργασίες" του 7ου ΠΠ (FP7)

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 15/12/2008

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (ΠΠ) για την Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη, και το Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ) διοργανώνουν στην Πάτρα, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας, εκδήλωση ενημέρωσης με θέμα: Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες βιομηχανικές διεργασίες (NMP) του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα & την Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2008, στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ, Οδός Σταδίου, Πλατάνι, μεταξύ 12:00-13:15. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 12:00 - 12:15 Προσέλευση - Εγγραφή συμμετεχόντων 12:15 - 12:35 Η Ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα NMP στο FP7 & FP6 Δρ. Αναστασία Κωνσταντίνου, Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Δικτύου ΠΡΑΞΗ Εθνικό Σημείο Επαφής NMP 12:35 - 12:55 Η τρίτη ετήσια προκήρυξη (2009) του Προγράμματος NMP Δρ. Αναστασία Κωνσταντίνου, Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Δικτύου ΠΡΑΞΗ Εθνικό Σημείο Επαφής NMP 12:55 - 13:15 Ερωτήσεις & συζήτηση