Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση: Ενημερωτική ημερίδα

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 20/1/2009

Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ειδικής Γραμματείας Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην «Ενημερωτική Ημερίδα για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2009 (Ξενοδοχείο «Grande Bretagne», 9:00-15:00). Η εν λόγω ημερίδα θα εστιάσει στην ανάλυση των χρηματοπιστωτικών μέσων και των προγραμμάτων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ΜΜΕ, ενώ παράλληλα θα παράσχει ένα forum για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, οι οποίες διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση. Προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε την παρακάτω Φόρμα Συμμετοχής μέσω fax στο 210 368 4145 ή μέσω e-mail στο l.klint@mfa.gr (οι εγγραφές θα γίνονται δεκτές κατά σειρά προτεραιότητας). Πρόγραμμα Ημερίδας - Φόρμα Συμμετοχής

Παρουσιάσεις

Παρουσίαση του Ειδικού Γραμματέα align=
Παρουσίαση κ. Ανδρόπουλου align=
Παρουσίαση κας. Αργυράκη align=
Παρουσίαση κ. Φλώρου align=
Παρουσίαση κ. Fontana align=
Παρουσίαση κ. Hudina align=
Παρουσίαση κ. Politano align=
Παρουσίαση κ. Τσάκαλου align=
Παρουσίαση κ. Τσακίρη align=
Παρουσίαση κ. Τσιλιμπάρη align=