Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Sensing & Security 2009: Καινοτομικές τεχνολογίες στους τομείς της ανίχνευσης και παρακολούθησης για εφαρμογές ασφάλειας

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 25/2/2009

Στις 25 Φεβρουαρίου διοργανώνεται στο Λονδίνο το συνέδριο Sensing & Security 2009 για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο των τεχνολογιών ανίχνευσης και παρακολούθησης για εφαρμογές ασφάλειας. Περισσότεροι από 50 εκπρόσωποι ακαδημαϊκών φορέων και μεγάλων βιομηχανιών θα παρουσιάσουν τα πιο σύγχρονα επιτεύγματά τους και projects σε αυτό τον τεχνολογικό τομέα. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες είναι: BAE Systems BP CBRNE Cranfield University EDF Energy Home Office Scientific McLaren Electronic Systems Nortel Networks Psylock SELEX Galileo Sussex University Thales Research & Technology ThorpeGlen ThruVision University of Southampton University of Surrey Οι τομείς που καλύπτει η εκδήλωση είναι: - Αισθητήρες οπτικοί και μη για χρήση στην ασφάλεια κρίσιμων υποδομών - Συστήματα εντοπισμού και δίκτυα CCTV ευρείας περιοχής - Απόκτηση, διαχείριση και αξιοποίηση πληροφοριών για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων - Διαχείριση κρίσεων και απόκριση σε έκτακτες καταστάσεις Εκτός από ομιλίες και poster session, η εκδήλωση περιλαμβάνει προκαθορισμένες συναντήσεις οι οποίες θα παρέχουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συζητήσουν με τους εκπροσώπους που θα επιλέξουν πιθανή τεχνολογική και επιχειρηματική συνεργασία. Κόστος συμμετοχής: - Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ακαδημαϊκοί φορείς: 75 £ + 17,5% ΦΠΑ - Αλλοι φορείς: 200 £ + 17,5% ΦΠΑ (για εγγραφή πριν τις 28 Ιανουαρίου 150 £ + 17,5% ΦΠΑ)