Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

BIOMATERIAL 2009, 5η διεθνής εκδήλωση

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 20/2/2009

Εκδήλωση διμερών τεχνολογικών/επιχειρηματικών συνεργασιών στο πλαίσιο της 5ης Διεθνούς Εκδήλωσης Μεταφοράς Τεχνολογίας BIOMATERIAL 2009 στις 19 - 20 Φεβρουαρίου 2009 στο Erfurt στη Γερμανία. Πέραν του συνεδριακού τμήματος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και διμερείς συναντήσεις δικτύωσης για τη διερεύνηση νέων τεχνολογικών και επιχειρηματικών συνεργασιών στους τομείς βιοϋλικών για ορθοπεδικές εφαρμογές και πιο συγκεκριμένα για καινοτόμα εμφυτεύματα για εφαρμογές σε σκληρό ιστό. Η εκδήλωση απευθύνεται σε εταιρείες και ερευνητικά εργαστήρια που δραστηριοποιούνται ως προμηθευτές ή χρήστες στα πεδία της διεπαφής οστού, αντικατάστασης οστού, επαύξησης οστού και μηχανικής οστού. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις τεχνολογικές ικανότητές τους, να προσεγγίσουν νέους πελάτες, να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα, να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους και να προχωρήσουν σε ενδεχόμενες επιχειρηματικές/τεχνολογικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις συνεργασίες με τις Χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και τα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη. Η εκδήλωση τεχνολογικών/επιχειρηματικών συναντήσεων διοργανώνεται από το Enterprise Europe Network και το Institut for Bioprocessing and Analytical Measurement Techniques Heiligenstadt, ως το Τελικό Συνέδριο του INCOMAT , μια ειδική δράση στήριξης που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.