Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Taste-Nutrition-Health: εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων στον τομέα της διατροφής, της υγείας και των τεχνολογιών τροφίμων

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 19/3/2009

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών / τεχνολογικών συνεργασιών στον τομέα της διατροφής, της υγείας και των τεχνολογιών τροφίμων θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετέχουν στη διεθνή εκδήλωση τεχνολογικών-επιχειρηματικών συναντήσεων, στις 18 και 19 Μαρτίου 2009 στη Dijon (Βουργουνδία) της Γαλλίας. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου Taste-Nutrition-Health και αναμένεται να προσελκύσει σημαντικούς εκπροσώπους βιομηχανιών, ερευνητικών κέντρων και εργαστηρίων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διατροφής, της υγείας και των τεχνολογιών τροφίμων εντός και εκτός Ευρώπης. Η εκδήλωση τεχνολογικών-επιχειρηματικών συναντήσεων διοργανώνεται από το cluster βιομηχανιών τροφίμων VITAGORA με την ενεργό συμμετοχή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, μέλους του Enterprise Europe Network – Hellas. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις τεχνολογικές ικανότητές τους, να προσεγγίσουν νέους πελάτες, να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα, να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους και να προχωρήσουν σε ενδεχόμενες επιχειρηματικές / τεχνολογικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο. Παράλληλα, μπορούν να προβληθούν συμβάλλοντας στο πρόγραμμα του συνεδρίου καταθέτοντας επιστημονικές απόψεις σχετικά με τη θεματολογία του συνεδρίου, το οποίο θα εστιάσει στις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της διατροφής και των βιολειτουργικών τροφίμων.

 

Πόρισμα

Στις 18-19 Μαρτίου το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συμμετείχε στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο του 4th International Taste-Nutrition-Health Congress, στη Dijon της Γαλλίας. Συμμετείχε επίσης στο Agrofood sector meeting που πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαρτίου. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συμμετείχε στην εκδήλωση υποστηρίζοντας τον ερευνητή Αθανάσιο Τζιαμούρτα από το εργαστήριο Βιοχημείας της άσκησης του Ινστιτούτου Σωματικής Απόδοσης και Αποκατάστασης (ΙΣΑΑ) /ΚΕΤΕΑΘ, στην εξεύρεση εταίρων για διεθνή τεχνολογική συνεργασία. Προωθήθηκε το τεχνολογικό προφίλ του εργαστηρίου και πραγματοποιήθηκαν 6 προκαθορισμένες συναντήσεις. 3 πρόσθετες συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης με εκθέτες στον χώρο της εκδήλωσης. Ο ερευνητής συμμετείχε με ομιλία, με τίτλο «Exercise, nutritional supplementation and oxidative stress», στο speaker corner του Συνεδρίου. Στη διάρκεια του Agrofood sector meeting παρουσίασε τις ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου Σωματικής Απόδοσης και Αποκατάστασης (ΙΣΑΑ) /ΚΕΤΕΑΘ καθώς και μια πρόταση προς αναζήτηση εταίρων στην επικείμενη προκήρυξη του FP7 - Health 2010.