Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

"SolarTech in Verona" - ημερίδα μεταφοράς τεχνολογίας στο πλαίσιο της έκθεσης SOLAREXPO 2009

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 8/5/2009

Μεταξύ 7 και 9 Μαΐου 2009 πραγματοποιείται στη Βερόνα η 10η διεθνής έκθεση SOLAR EXPO με θέμα την ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές. Η προηγούμενη διοργάνωση της έκθεσης (2008) συγκέντρωσε 898 εκθέτες (331 διεθνείς) και 55.500 επισκέπτες. Παράλληλα με την έκθεση, το δίκτυο Enterprise Europe Network διοργανώνει εκδήλωση μεταφοράς τεχνολογίας. Οι τομείς που καλύπτονται από την έκθεση και την εκδήλωση είναι: - Φωτοβολταϊκά και ηλιακή ενέργεια - Βιομάζα και βιοκαύσιμα - Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων - Αιολική ενέργεια - Γεωθερμική ενέργεια - Κατανεμημένη παραγωγή ενέργειας, συμπαραγωγή - Τεχνολογίες υδρογόνου και κυψελών καυσίμου (fuel cells) - Τεχνολογίες εναλλακτικών οχημάτων και καυσίμων - Υπηρεσίες σχεδιασμού, συμβουλευτικής υποστήριξης - Έρευνα και ανάπτυξη Στόχος της εκδήλωσης μεταφοράς τεχνολογίας είναι η διεθνής τεχνολογική και επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και φορέων. Τα στελέχη των συμμετεχόντων επιχειρήσεων/ οργανισμών θα μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις, να ενημερωθούν και να διαπραγματευτούν πιθανή συνεργασία μέσα από προγραμματισμένες διμερείς συναντήσεις που θα οργανωθούν εκ των προτέρων για το σκοπό αυτό. Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή μπορούν να αποστείλλουν το τεχνολογικό τους προφίλ (προσφορά ή ζήτηση τεχνολογίας) και να επιλέξουν τις επιθυμητές συναντήσεις μέσα από τον κατάλογο που θα δημιουργηθεί.

 

Πόρισμα

Στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης SOLAREXPO 2009, το δίκτυο Enterprise Europe Network διοργάνωσε ημερίδα μεταφοράς τεχνολογίας με θέμα την τεχνολογική συνεργασία στον τομέα της τεχνολογίας φωτοβολταϊκών. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συμμετείχε στην Ημερίδα Μεταφοράς Τεχνολογίας με μια εταιρεία / πελάτη (εταιρεία HELIOSPHERA) εκπρόσωπος της οποίας (κ. Francisco Conesa, Vice President of Sales) συμμετείχε στις διμερείς τεχνολογικές και επιχειρηματικές συναντήσεις. Ο κ. Cοnesa πραγματοποίησε 2 συναντήσεις με εταιρείες από την Ισπανία και την Ιταλία οι οποίες ενδιαφέρθηκαν για την τεχνολογία και τα προϊόντα της HELIOSPHERA. Η επικοινωνία μεταξύ των επιχειρήσεων συνεχίστηκε και το αποτέλεσμα θα προκύψει από την παρακολούθηση των επαφών.