Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

10ο Διεθνές Venture Capital Forum

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 12/6/2009

 • Αν πιστεύετε ότι η επιχείρησή σας έχει δυνατότητες γρήγορης ανάπτυξης
 • Αν σκοπεύετε να υλοποιήσετε μια νέα επιχειρηματική ιδέα
 • Αν επιδιώκετε να εκμεταλλευτείτε εμπορικά τα ερευνητικά σας αποτελέσματα και αναζητείτε χρηματοδότηση και υποστήριξη για το επενδυτικό σας σχέδιο, σας καλούμε να υποβάλετε την επενδυτική σας πρόταση στο 10ο Διεθνές Venture Capital Forum. Η επενδυτική πρόταση θα πρέπει να είναι σύντομη, στα αγγλικά ή τα ελληνικά και να υποβληθεί το αργότερο μέχρι τις 4 Μαΐου 2009 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@vcforum.gr Η πρότασή σας θα εξετασθεί με εμπιστευτικότητα από τους επενδυτές που εσείς θα επιλέξετε. Κατά τη διάρκεια του 10ου Διεθνούς Venture Capital Forum θα έχετε τη δυνατότητα να συναντηθείτε προσωπικά με τους επενδυτές που επέδειξαν αρχικό ενδιαφέρον στην πρότασή σας και να διερευνήσετε τη δυνατότητα άντλησης ιδιωτικών κεφαλαίων για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σας σχεδίων. Πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση καθώς και υπόδειγμα επενδυτικής πρότασης μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο www.vcforum.gr
  Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
  Σημαντικές ημερομηνίες 4 Μαΐου: Προθεσμία υποβολής επενδυτικών προτάσεων 8 Μαΐου: Προώθηση των επενδυτικών προτάσεων στις εταιρίες VC που θα συμμετάσχουν 1 Ιουνίου: Εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευράς επενδυτών για επιχειρηματικές συναντήσεις 9 Ιουνίου: Κοινοποίηση του προγράμματος των επιχειρηματικών συναντήσεων σε επενδυτές και επιχειρηματίες 16 & 17 Ιουνίου: Η εκδήλωση

   

  Πόρισμα

  Εξαιρετικά εποικοδομητικές κρίνονται οι περισσότερες από τις περίπου 150 κλειστές επιχειρηματικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 12 εταιρειών venture capital και επιχειρηματιών από Ελλάδα και άλλες χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Ο αριθμός των υποβληθέντων επενδυτικών προτάσεων έφτασε τις 95. Το 86% των προτάσεων προήλθε από την Ελλάδα και το υπόλοιπο 14% από την Κύπρο, τη Βρετανία, το Βέλγιο κ.ά. Το ύψος της χρηματοδότησης που ζητήθηκε για το σύνολο των επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν ανήλθε στα 415 εκ. ευρώ. Τη μερίδα του λέοντος διεκδικούν επιχειρηματικά σχέδια που σχετίζονται με την Πληροφορική, τα Καταναλωτικά Αγαθά, την Υγεία / Ασφάλεια, τις Τηλεπικοινωνίες και τις Υπηρεσίες. Η πλειοψηφία των επιχειρηματικών σχεδίων στοχεύει στην παγκόσμια και στην εγχώρια αγορά (46% και 34%, αντίστοιχα). Παράλληλα, το συνέδριο αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για τη διεξαγωγή συζητήσεων αλλά και δικτύωσης μεταξύ των περίπου 500 συνέδρων που παρακολούθησαν τις εργασίες της πρώτης μέρας, μεταξύ των οποίων διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι venture capitalists, policy makers και επιχειρηματίες.