Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

EuroNanoForum: Brokerage Event - Ευκαιρίες επιχειρηματικής συνεργασίας στο πλαίσιο του forum

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 4/6/2009

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών / τεχνολογικών συνεργασιών στον τομέα των νανοεπιστημών και της νανοτεχνολογίας θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετέχουν στη διεθνή εκδήλωση τεχνολογικών-επιχειρηματικών συναντήσεων, στις 4 Ιουνίου 2009 στην Πράγα (Τσεχία). Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του μεγαλύτερου συνεδρίου - θεσμού στον τομέα των νανοτεχνολογιών EuroNanoForum 2009, το οποίο διοργανώνεται σε ετήσια βάση και αναμένεται να προσελκύσει σημαντικούς εκπροσώπους βιομηχανιών, ερευνητικών κέντρων και εργαστηρίων που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό εντός και εκτός Ευρώπης. Η εκδήλωση τεχνολογικών-επιχειρηματικών συναντήσεων, διοργανώνεται από το Enterprise Europe Network της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για την θεματική προτεραιότητα 4: Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής (NMP) και υποστηρίζεται από την Τσέχικη Προεδρία και από την Directorate G, Industrial Technologies της ΕΕ. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μέλος του Enterprise Europe Network - Hellas, υποστηρίζει ενεργά και συντονίζει τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών στην εκδήλωση τεχνολογικών-επιχειρηματικών συναντήσεων. Η εκδήλωση απευθύνεται σε εταιρείες και ερευνητικά εργαστήρια που δραστηριοποιούνται στον τομέα των νανοεπιστημών και της νανοτεχνολογίας με έμφαση στους παρακάτω τομείς: - Νανοτεχνολογίες για εφαρμογές στη χημεία - Νανοτεχνολογίες για εφαρμογές στην ενέργεια - Νανοτεχνολογίες για εφαρμογές στην υγεία - Νανοτεχνολογίες για εφαρμογές στο περιβάλλον και στην επεξεργασία υδάτων - Νανοτεχνολογίες για εφαρμογές στις τεχνολογίες παραγωγής και κατασκευών Ως εκ τούτου, αποτελεί ευκαιρία για τις εταιρείες και τα εργαστήρια που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα να εντοπίσουν νέες τεχνολογίες και προϊόντα, να προωθήσουν δικές τους τεχνολογίες και τεχνογνωσία και να έρθουν σε επαφή με εξειδικευμένους εταίρους για τεχνολογικές και επιχειρηματικές συνεργασίες. Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα να δικτυωθούν και να αναζητήσουν ερευνητικούς συνεργάτες για τη συμμετοχή σε ερευνητικές κοινοπραξίες στο 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο, και συγκεκριμένα για το πρόγραμμα NMP, η επόμενη προκήρυξη του οποίου αναμένεται στα τέλη Ιουλίου 2009. EuroNanoForum 2009 Το EuroNanoForum, που λαμβάνει χώρα μεταξύ 2 και 5 Ιουνίου 2009 στην Πράγα, είναι το μεγαλύτερο συνέδριο στον τομέα των νανοτεχνολογιών, το οποίο συνδιοργανώνεται ετησίως από την εκάστοτε χώρα προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για φέτος από την Τσεχία) και την Ευρωπαϊκή Επιστροπή. Το συνέδριο εστιάζει στη χρήση των νανοτεχνολογιών για την βιώσιμη ανάπτυξη και ιδιαίτερα στις εφαρμογές τους στη βιομηχανική παραγωγή, την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας. Διαδικασία συμμετοχής Εφόσον ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε, παρακαλούμε στείλτε μας συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο Δελτίο Συμμετοχής απαντώντας στο παρόν e-mail, το αργότερο έως τις 5 Μαΐου 2009, ώρα 18:00. Κόστος συμμετοχής Δεν υπάρχει χρέωση για τη συμμετοχή στην εκδήλωση τεχνολογικών - επιχειρηματικών συναντήσεων. Ωστόσο, η είσοδος στο χώρο του συνεδρίου (όπου λαμβάνει χώρα η εκδήλωση) επιβαρύνεται με 150ευρώ και συμπεριλαμβάνει είσοδο στο συνέδριο και στη βιομηχανική έκθεση, είσοδο στο poster session και catering καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να συμμετάσχετε αυτοπροσώπως στην εκδήλωση, υπάρχει η δυνατότητα εκπροσώπησής σας στις διμερείς συναντήσεις από τα στελέχη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, κάθε εκπροσωπούμενος/η λαμβάνει από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ αναλυτική έγγραφη αναφορά για την έκβασή των συναντήσεων, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία για συνέχιση των επαφών με τους αντίστοιχους εταίρους. (Για περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με το κόστος και τους όρους εκπροσώπησης παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας). Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση και την οργάνωση της συμμετοχής σας.

 

Πόρισμα

Δύο ελληνικοί οργανισμοί συμμετείχαν στην ημερίδα επιχειρηματικών / τεχνολογικών συνεργασιών στον τομέα των νανοεπιστημών και της νανοτεχνολογίας στα πλαίσια του EuroNanoForum 2009 στην Πράγα στις 4 Ιουνίου 2009. Η Nanothinx εκπροσωπήθηκε από το ΠΡΑΞΗ σε 6 συναντήσεις ενώ το ΕΜΠ / Τμήμα Μεταλλειολόγων Μεταλλουργών Μηχανικών εκπροσωπήθηκε από τον Δρ Άνθιμο Ξενίδη ο οποίος είχε 2 συναντήσεις.