Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

1η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ΜΜΕ - Εκδήλωση Λάρισας

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 13/5/2009

Την Τρίτη 12 Μαΐου και ώρα 19:30 θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας (Λεωφ. Καραμανλή & Βιομηχανίας, 1ος όροφος) συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του ΣΘΕΒ, με τη συμμετοχή του Ειδικού Γραμματέα Ανταγωνιστικότητας του ΥΠΑΝ κ. Λευτέρη Σταυρόπουλου. Η συνεδρίαση είναι αφιερωμένη στην πρώτη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ΜΜΕ, η οποία αποτελεί μια εκστρατεία για την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη και την πληροφόρηση των επιχειρηματιών σχετικά με την υποστήριξη τους που είναι διαθέσιμη σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Η εκδήλωση που υποστηρίζεται από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas και αναμένεται να βοηθήσει τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας να συγκεντρώσουν διάφορες πληροφορίες και συμβουλές, καθώς και να ανακαλύψουν μορφές υποστήριξης και ιδέες ώστε να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους. Μεταξύ άλλων θα παρουσιαστούν δράσεις που αφορούν την ενίσχυση Νέων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω της προώθησης δραστηριοτήτων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ), τα ολοκληρωμένα Επιχειρηματικά Σχέδια για υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές, την επιχειρηματικότητα στον τομέα του περιβάλλοντος, την ενίσχυση των επιχειρήσεων του εμπορικού τομέα και των υπηρεσιών, τις ολοκληρωμένες και καινοτόμες παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό – αναδιάταξη του τουριστικού τομέα, την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ομάδες πληθυσμού με περιορισμένη επιχειρηματικότητα (π.χ. γυναίκες, νέοι) κλπ.