Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Enterprise Europe Network - Hellas: Υπηρεσίες ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & της διεθνούς συνεργασίας των Θεσσαλικών επιχειρήσεων

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 27/5/2009

Εκδήλωση με θέμα: «Enterprise Europe Network - Hellas: Υπηρεσίες ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & της διεθνούς συνεργασίας των Θεσσαλικών επιχειρήσεων» διοργανώνουν ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, σε συνεργασία με τον ΣΕΒ σύνδεσμο επιχειρήσεων και βιομηχανιών και την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., μέλη του Enterprise Europe Network - Hellas, την Τρίτη 26 Μαΐου 2009 και ώρα 19.30 στην Λάρισα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΣΘΕΒ (Λεωφ. Καραμανλή και Βιομηχανίας, 1ος όροφος). Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Φώτης Γκούπας και ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Νίκος Ρώμνιος. Ομιλητές θα είναι οι κ.κ. Φωκίων Δεληγιάννης, Συντονιστής Βιομηχανικών Υποδομών και Ανάπτυξης του ΣΕΒ, με θέμα «πράσινη οικονομία και επιχειρηματικότητα», Βασίλης Τσάκαλος, Συντονιστής Δικτύου ΠΡΑΞΗ, με θέμα «Enterprise Europe Network και η σημασία του για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», Σωτήρης Ξύδης, Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΣΘΕΒ με θέμα «υπηρεσίες προώθησης της καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας και ενθάρρυνσης της συμμετοχής των θεσσαλικών επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα για έρευνα και τεχνολογία» και Κατερίνα Αργυριάδη, Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, με θέμα «υπηρεσίες τεχνολογικής και επιστημονικής υποστήριξης στον κλάδο της Μεταλλουργίας και των Μεταλλικών υλικών». Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της πρώτης ευρωπαϊκής εβδομάδας μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σκοπό την ενημέρωση των θεσσαλικών επιχειρήσεων για τις ευκαιρίες ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & της διεθνούς συνεργασίας τους που παρέχονται μέσω του Enterprise Europe Network - Hellas. Σημειώνεται ότι το Enterprise Europe Network - Hellas είναι ένα δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το Enterprise Europe Network – Hellas, ως μέλος του αντίστοιχου ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ στα ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη. Η εκδήλωση είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί για τις υπηρεσίες του δικτύου Enterprise Europe Network - Hellas.

 

Πόρισμα

Η αξιοποίηση μεταφοράς τεχνογνωσίας και προϊόντων καινοτομίας από τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η «πράσινη» επιχειρηματικότητα και οι δυνατότητες και υπηρεσίες που προσφέρει το Δίκτυο Πράξη στον ΣΘΕΒ, ήταν τα κεντρικά σημεία της εκδήλωσης. Κύριοι ομιλητές ήταν οι κ.κ. Φωκίων Δεληγιάννης, συντονιστής Βιομηχανικών Υποδομών και Ανάπτυξης του ΣΕΒ, με θέμα «Πράσινη οικονομία και επιχειρηματικότητα», Βασίλης Τσάκαλος, συντονιστής Δικτύου ΠΡΑΞΗ, με θέμα «Enterprise Europe Network και η σημασία του για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», Σωτήρης Ξύδης με θέμα «Υπηρεσίες προώθησης της καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας και ενθάρρυνσης της συμμετοχής των θεσσαλικών επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα για έρευνα και τεχνολογία» και η κα Κατερίνα Αργυριάδη απο το Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ με θέμα Υπηρεσίες τεχνολογικής και επιστημονικής υποστήριξης στον κλάδο της Μεταλλουργίας και των Μεταλλικών Υλικών . Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της πρώτης ευρωπαϊκής εβδομάδας μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σκοπό την ενημέρωση των θεσσαλικών επιχειρήσεων για τις ευκαιρίες ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της διεθνούς συνεργασίας τους που παρέχονται μέσω του Enterprise Europe Network – Hellas.