Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

CAP Sante 2001 - Υγεία 2001

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 30/4/2001

Επανάληψη της επιτυχούς πρώτης διοργάνωσης του CAP Sante, στην οποία είχαν σημειωθεί 700 προσωπικές συναντήσεις. Απευθύνεται σε εταιρίες και επαγγελματίες του χώρου της υγείας. Παρουσιάζονται μεγάλου εύρους προϊόντα και υπηρεσίες και τεράστιες δυνατότητες ανταλλαγής τεχνολογιών και συνεργασιών. Το CAP Sante 2001 απευθύνεται · σε εταιρίες που ασχολούνται με την υγεία, · σε ιδιωτικά και δημόσια ιδρύματα, τα διοικητικά στελέχη τους και επαγγελματίες, · πανεπιστήμια, σχολές μηχανικών και οργανισμούς R&D. Ένα συνέδριο με θέμα e-sante (e-υγεία), που θα εξετάσει την επίδραση της τεχνολογίας της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην υγεία, διοργανώνεται μετά το πέρας των συναντήσεων.

 

Πόρισμα

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το IRC North England and Nord Manche σε συνεργασία με το CAP Sante Picardie και συμμετείχαν 3 IRCs από 3 χώρες. Η εκδήλωση περιελάμβανε την ημερίδα μεταφοράς τεχνολογίας με 115 τεχνολογικά προφίλ και μία ιατρική έκθεση με 34 εκθέτες. Στην εκδήλωση, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ εκπροσώπησε πέντε εταιρείες (Neodent-Θεσσαλονίκη, Κυράδης-Σέρρες, Βαρδινογιάννειο Ινστιτούτο Μεταμοσχεύσεων και Μικροχειρουργικής Οφθαλμού (ΒΕΜΜΟ)-Ηράκλειο, LOGOS-Αθήνα και PAPIMI-Αθήνα), σε 22 συναντήσεις με άλλους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Περισσότερες πληροφορίες από τον κο Επαμεινώνδα Χριστοφιλόπουλο (e-mail: epaminondas@help-forward.gr)