Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

9th International Venture Capital Forum - προσυνεδριακή εκδήλωση Κύπρου

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 8/4/2008

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου συμμετέχοντας ως συνδιοργανωτής στο 9ο Venture Capital Forum έχει αναλάβει να προωθήσει και να συντονίσει τη συμμετοχή των κυπριακών επιχειρήσεων στην εκδήλωση καθώς επίσης και τη διοργάνωση στην Κύπρο μιας προσυνεδριακής συνάντησης. Η προσυνεδριακής συνάντηση θα γίνει στις 8 Απριλίου 2008 στις 3:00μμ, στο ΚΕΒΕ και θα περιλαμβάνει: - Παρουσίαση του Venture Capital Forum από εκπρόσωπο των διοργανωτών - Παρουσίαση από κυπριακή επιχείρηση της εμπειρίας της από προηγούμενη επιτυχημένη συμμετοχή της στο VC Forum. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου «Enterprise Europe Network» και αποτελεί μηχανισμό πληροφόρησης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των κυπριακών επιχειρήσεων. Το Κυπριακό Κέντρο απαρτίζεται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) το οποίο είναι και ο συντονιστής του Κέντρου, το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΤΑΛΩΣ. Πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση καθώς και οδηγίες για την ετοιμασία επενδυτικής πρότασης, μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό χώρο: www.vcforum.gr. Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κ. Χριστάκη Θεοχάρους (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ctheocharous@research.org.cy, τηλέφωνο: 22 205 033).