Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

POLLUTEC 2001

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 28/9/2001

Η διημερίδα μεταφοράς τεχνολογίας που θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της 17ης διεθνούς περιβαλλοντικής έκθεσης POLLUTEC 2001, αποσκοπεί στο να δώσει έναυσμα για συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων ερευνητικών κέντρων και oργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος. Η διημερίδα τεχνολογικών και επιχειρηματικών συναντήσεων θα επικεντρωθεί σε δύο σημαντικούς τομείς, το νερό και την ανακύκλωση αποβλήτων. Πιο αναλυτικά: - Νερό: πρόληψη και αντιμετώπιση της μόλυνσης των υδάτων, επεξεργασία μολυσμένου νερού και επεξεργασία λυμάτων, παραγωγή πόσιμου νερού, επεξεργασία ιλύος, μηχανολογικός εξοπλισμός (π.χ. αντλίες), - Ανακύκλωση και ανάκτηση: επεξεργασία αποβλήτων, ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων, αναγέννηση διαλυτών, μείωση της τοξικότητας των αποβλήτων, βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά. Στην αντίστοιχη εκδήλωση η οποία έγινε στα πλαίσια της Pollutec 2000, τον περασμένο Οκτώβριο στην Λυόν, 67 οργανισμοί, εταιρίες και εργαστήρια έλαβαν μέρος και πραγματοποιήθηκαν 123 διμερείς συναντήσεις.

 

Πόρισμα

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το IRC Paris Ile-de-France, με την υποστήριξη του Thematic Group Environment. Συνολικά συμμετείχαν 30 IRCs από 9 χώρες, στον κατάλογο δε της εκδήλωσης υπήρχαν συνολικά 105 προσφορές και αναζητήσεις τεχνολογίας από εταιρίες και ερευνητικά ινστιτούτα. Στην εκδήλωση το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ εκπροσώπησε την CONTROLA A.E. (Θεσσαλονίκη), την Terra Nova (Αθήνα) και την Arvis ΑΕ (Αθήνα), ενώ συνόδευσε την ΤΕΧΝΕ (Αθήνα). Οι Ελληνικές εταιρίες πραγματοποίησαν συνολικά σε 37 συναντήσεις με άλλους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Περισσότερες πληροφορίες και αντίγραφο του Τεχνολογικού Χαρτοφυλακίου της εκδήλωσης παρέχονται στους Συνδρομητές του ΠΡΑΞΗ χωρίς επιπλέον χρέωση, από τον κο Επαμεινώνδα Χριστοφιλόπουλο (e-mail: epaminondas@help-forward.gr)