Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Εκδήλωση Διμερών Συναντήσεων μεταξύ Επιχειρηματιών και Ερευνητών του κλάδου Βιοεπιστημών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 17/7/2009

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων του Hellenic Bio Cluster (HBio) και του Δικτύου ΠΡΑΞΗ για την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ της επιχειρηματικής και της ερευνητικής κοινότητας του κλάδου των βιοεπιστημών στην Ελλάδα, και με την ευκαιρία των επερχόμενων προκηρύξεων της ΓΓΕΤ για τη χρηματοδότηση πληθώρας δράσεων σχετικών με την υλοποίηση ερευνητικών έργων και έργων μεταφοράς τεχνολογίας, διοργανώνεται εκδήλωση διμερών προκαθορισμένων συναντήσεων στις 16 Ιουλίου 2009, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Αμαλία (Αμαλίας 10, Σύνταγμα), ώρες 12:30-17:00. Υπενθυμίζουμε ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα έπεται η προκήρυξη των παρακάτω προγραμμάτων:
 • Συνεργασία
 • Υποστήριξη ομάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
 • Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
 • Δημιουργία-Υποστήριξη Νέων Καινοτόμων Επιχειρήσεων, κυρίως έντασης γνώσης (spin-off, spin-out, innovative start-ups) Η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπροσώπους εταιρειών και ερευνητικών εργαστηρίων που επιθυμούν να διερευνήσουν τόσο δυνατότητες από κοινού υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων της ΓΓΕΤ όσο και δυνατότητες σύναψης ευρύτερων επιχειρηματικών και τεχνολογικών συνεργασιών. Διαδικασία συμμετοχής Η εκδήλωση περιλαμβάνει κλειστές προκαθορισμένες συναντήσεις μεταξύ επιχειρηματιών και ερευνητών. Για τον καθορισμό του προγράμματος των συναντήσεων θα ακολουθηθεί η κάτωθι διαδικασία: Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες (τόσο μέλη του Hellenic Bio Cluster όσο και άλλες) θα υποβάλλουν το προφίλ τους το οποίο θα περιλαμβάνει σύντομη αναφορά στα πιθανά πεδία συνεργασίας με ερευνητικά εργαστήρια. Τα προφίλ των εταιρειών θα αναρτηθούν στο δικτυακό τόπο του Hellenic Bio Cluster www.hbio.gr και του Δικτύου ΠΡΑΞΗ www.help-forward.gr. Οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές αφού μελετήσουν τα προφίλ των εταιρειών θα απευθύνουν απευθείας προς τις εταιρείες της επιλογής τους πρόταση για συνάντηση υποβάλλοντας ταυτόχρονα περιγραφή των δραστηριοτήτων τους ή/και της συγκεκριμένης ιδέας τους για συνεργασία. Οι εταιρείες έχουν την υποχρέωση να επικοινωνούν με τους ερευνητές που τους ζήτησαν συνάντηση για να τους ανακοινώσουν το ενδιαφέρον τους για συνάντηση την ημέρα της εκδήλωσης. Περισσότερες λεπτομέρειες ακολουθούν παρακάτω:
 • Εταιρίες Εφόσον ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, στείλτε μας το προφίλ των δραστηριοτήτων σας βάσει της φόρμας COMPANY PROFILE FORM το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 02 Ιουλίου 2009 στο praxi@help-forward.gr. Ο μέγιστος αριθμός των εταιριών που θα συμμετέχουν είναι είκοσι (20) και σε περίπτωση υπερκάλυψης του αριθμού συμμετοχών, προτεραιότητα θα έχουν οι εταιρίες μέλη του HBio και οι εταιρίες που θα προηγηθούν χρονικά.
 • Ερευνητές Τα εταιρικά προφίλ θα είναι προσβάσιμα στο δικτυακό τόπο του Hellenic Bio Cluster από την Παρασκευή 03 Ιουλίου. Εφόσον σας ενδιαφέρει η σύμπραξη με τις συμμετέχουσες εταιρίες αποστείλετε συμπληρωμένη τη φόρμα προφίλ του εργαστηρίου σας ( RESEARCH LAB PROFILE FORM ) και προαιρετικά τη φόρμα αναζήτησης εταίρων ( PARTNER SEARCH FORM )απευθείας στην αντίστοιχη εταιρία με κοινοποίηση στο praxi@help-forward.gr το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 08 Ιουλίου. Εφόσον υπάρχει αντικείμενο συνεργασίας, οι εταιρείες θα ενημερώσουν απευθείας τους ενδιαφερόμενους ερευνητές στο διάστημα από την Τετάρτη 08 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Το ακριβές πρόγραμμα και οι ώρες των προκαθορισμένων συναντήσεων θα ανακοινωθούν την Τρίτη 14 Ιουλίου. Χρονοδιάγραμμα Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση και την οργάνωση της συμμετοχής σας μπορείτε να επικοινωνείτε με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, τηλ. 210 3607690, praxi@help-forward.gr

   

  Πόρισμα

  Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 190 διμερείς συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων 27 επιχειρήσεων και 65 ερευνητών από Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.