Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Ημερίδα ενημέρωσης - νέες προκηρύξεις του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο: Μεταφορές (συμπ. Αεροναυτικής) και Δραστηριότητες Διεθνούς Συνεργασίας (FP7)

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 1/10/2009

Τo Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και μέλος του Enterprise Europe Network - Hellas, διοργανώνει σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών (Ι.ΜΕ.Τ) ημερίδα ενημέρωσης με θέμα: «7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη - Παρουσίαση της Τρίτης Προκήρυξης της Θεματικής Προτεραιότητας 7: Μεταφορές (συμπ. Αεροναυτικής) και της Τέταρτης Προκήρυξης για τις Δραστηριότητες Διεθνούς Συνεργασίας» Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2009 στο κεντρικό αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης (6ο Χλμ. Χαριλάου - Θέρμης), μεταξύ 11:00 - 18:00. Πρόγραμμα ημερίδας Παρουσιάσεις ομιλητών Δελτίο συμμετοχής Φόρμα αναζήτησης συνεργατών Οδηγίες πρόσβασης & χάρτης Περισσότερες πληροφορίες: Τηλ: 2310-55 27 91 begin_of_the_skype_highlighting              2310-55 27 91      end_of_the_skype_highlighting Fax: 2310-55 27 90 E-mail: ncp@help-forward.gr Στο πλαίσιο της ημερίδας θα δοθεί η δυνατότητα σε όσους συμμετέχοντες επιθυμούν να υποβάλουν τις ερευνητικές προτάσεις τους που βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας στις περιοχές Transport & Aeronautics για την τρέχουσα πρόσκληση. Η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να αποτελέσει ευκαιρία για ανεύρεση συνεργατών, για δικτύωση ή αφορμή για ευρύτερη συζήτηση μιας ερευνητικής ιδέας μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο. Σημειώνεται ότι το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τα ευρωπαϊκά Προγράμματα - Πλαίσιo Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης από το 1999 κατόπιν ανάθεσης από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Ενόψει του νέου κύκλου προκηρύξεων του 7ου Προγράμματος Πλαισίου το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ οργανώνει μια σειρά ημερίδων ενημέρωσης για τις θεματικές προτεραιότητες NMP, Security, Space, Transport και INCO, για τις οποίες έχει οριστεί Εθνικό Σημείο Επαφής.