Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Micro & Nano Technologies and Applications

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 16/11/2001

Micro&Nano Technology and Applications Technology Transfer and Business Partnership Event / Exploitation & Commercialisation of research results Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία δημιουργίας νέων τεχνολογικών και επιχειρηματικών επαφών στο χώρο των μίκρο & νάνο τεχνολογιών με τη διοργάνωση διημερίδας συναντήσεων τεχνολογικής και επιχειρηματικής συνεργασίας. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Innovation Relay Centres (IRCs) και τους εταίρους της κοινοπραξίας του έργου MINATECH, το οποίο παρέχει βοήθεια σε ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στο χώρο των μίκρο & νάνο τεχνολογιών. Η εκδήλωση υποστηρίζεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (εργαστήριο Λεπτών Υμενίων και Επικαλύψεων, Χαρακτηρισμού και Μετρολογίας Υλικών) και το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ . Ενδεικτικές θεματικές περιοχές της διημερίδας τεχνολογικών και επιχειρηματικών συναντήσεων είναι: · Μικροηλεκτρονική · Μικροοπτική · Μικρομηχανική · Μικρορευστομηχανική · Μικροαισθητήρες · Μικροενεργοποιητές · Μικροσυστήματα · Ηλεκτρο-μηχανικά μικροσυστήματα · Μίκρο & νάνο- τεχνολογίες στους τομείς της χημείας, των υλικών, της ιατρικής και της βιοτεχνολογίας · Μικρο & νανο-τεχνολογίες: - συναρμολόγησης-συσκευασίας - σχεδιασμού - μετρήσεων · Αρχιτεκτονική υλικών · Υψηλής ακρίβειας επεξεργασία επιφανειών · Τεχνολογία στελεχών σαρώσεως (scanning probe technology) · Νανοοπτική · Νανοσωματίδια · Νανομηχανές ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Παράλληλα με τις Συναντήσεις Τεχνολογικής και Επιχειρηματικής Συνεργασίας διοργανώνεται εκδήλωση με θέμα: Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων στον τομέα των μικρο & νανο τεχνολογιών , στην οποία περιλαμβάνονται οι πιο κάτω ενότητες: · Προφορικές παρουσιάσεις ερευνητικών αποτελεσμάτων με προοπτικές επιχειρηματικής αξιοποίησης (από επιλεγμένα στελέχη εργαστηρίων και επιχειρήσεων) · Σεμινάριο για τους τρόπους επιχειρηματικής αξιοποίησης ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων (από εξειδικευμένους συμβούλους μεταφοράς τεχνολογίας) · Οι μίκρο και νάνο τεχνολογίες στο 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε (από εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι Ελληνικές εταιρείες και τα εργαστήρια μπορούν να συμμετέχουν στις συναντήσεις τεχνολογικής και επιχειρηματικής συνεργασίας καθώς και στην ημερίδα αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων: · προσφέροντας τεχνολογία/ τεχνογνωσία (φόρμες καταχώρησης ΤΟ) · αναζητώντας τεχνολογία/ τεχνογνωσία (φόρμες καταχώρησης ΤR) · αναζητώντας εταίρους από το εξωτερικό για ερευνητική (προγράμματα CRAFT και RTD) ή επιχειρηματική συνεργασία (φόρμες καταχώρησης PS) · παρουσιάζοντας ερευνητικά αποτελέσματα με προοπτικές επιχειρηματικής αξιοποίησης (φόρμες καταχώρησης RTDexploit) Οι πληροφορίες του εντύπου υποβολής προσφοράς / αναζήτησης τεχνολογικής συνεργασίας καθώς και αναζήτησης εταίρων για κοινή υποβολή προτάσεων για έργα CRAFT & ΕΤΑ θα περιλαμβάνονται στον κατάλογο των οργανισμών, ο οποίος θα διατίθεται πριν από την εκδήλωση σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Αυτός ο κατάλογος θα σταλεί σε όλους τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς που συνεργάζονται με το IRC ΠΡΑΞΗ. Ο κατάλογος των συμμετοχόντων οργανισμών είναι έτοιμος (κατάλογος τεχνολογικής και επιχειρηματικής συνεργασίας) και μπορείτε να διαλέξετε τους οργανισμούς με τους εκπροσώπους των οποίων θα θέλατε να συναντηθείτε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο (αίτηση για συναντήσεις) . Η προθεσμία λήγει στις 26 Οκτωβρίου 2001 . Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ στο τηλέφωνο 01-3222059 και 031-552791, φαξ: 01-3251887 και 031-552790 , e-mail: irc@help-forward.gr και dimosthenis@help-forward.gr Information in English

 

Πόρισμα

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ διοργάνωσε με επιτυχία διεθνή εκδήλωση μεταφοράς τεχνολογίας στον τομέα των μίκρο- & νάνο- τεχνολογιών. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στις 15 και 16 Νοεμβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός των εγκαταστάσεων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. 67 επιχειρήσεις και εργαστήρια από 12 ευρωπαϊκές χώρες συμμετείχαν στην εκδήλωση έχοντας υποβάλλει 95 προφίλ αναζήτησης τεχνολογικών και επιχειρηματικών συνεργατών. Οι οργανισμοί αυτοί προσφέρουν ή αναζητούν καινοτόμες τεχνολογίες, αναζητούν συνεργάτες για κοινή έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ή αναζητούν βιομηχανικό συνεργάτη ή χρηματοδότη για αξιοποίηση ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι χώρες οι οποίες εκπροσωπήθηκαν ήταν οι Ελλάδα, Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Μ. Βρετανία, Βουλγαρία, Ιταλία, Δανία, Τσεχία και Αυστρία. Καταγράφηκαν συνολικά 220 κατ'ιδίαν συναντήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων καθόλη τη διάρκεια της εκδήλωσης οι οποίες εκτιμάται να γίνουν τελικά αφορμή για 6-7 συμφωνίες τεχνολογικής και επιχειρηματικής συνεργασίας. Την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου διοργανώθηκε παράλληλη ημερίδα με θέμα: Μικρο & Νανο τεχνολογίες και Εφαρμογές - Ερευνητικός, τεχνολογικός και επιχειρηματικός ορίζοντας . Η ημερίδα συγκέντρωσε το ενδιαφέρον 75 περίπου ακροατών περιλαμβάνοντας ένα ευρύ φάσμα ομιλιών. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέπτυξε τους μελλοντικούς άξονες χρηματοδότησης της Κοινότητας για την έρευνα σε μικρο- & νανο- τεχνολογίες ενώ εκπρόσωπος του Δικτύου ΠΡΑΞΗ παρουσίασε τους πιο ενδεδειγμένους τρόπους αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και δημιουργίας επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας. Στη συνέχεια εκπρόσωποι Ελληνικών και ξένων ερευνητικών εργαστηρίων και επιχειρήσεων παρουσίασαν τις δραστηριότητες και τα επιτεύγματα τους στον τομέα των μίκρο & νάνο τεχνολογιών καθώς και τις διεθνείς συνεργασίες στις οποίες προσβλέπουν. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Innovation Relay Centres (IRCs) και τους εταίρους της κοινοπραξίας του έργου MINATECH, το οποίο παρέχει βοήθεια σε μΜΕ που δραστηριοποιούνται στο χώρο των μίκρο & νάνο τεχνολογιών. Η εκδήλωση υποστηρίχθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (εργαστήριο Λεπτών Υμενίων και Επικαλύψεων, Χαρακτηρισμού και Μετρολογίας Υλικών) και το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ .