Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

MEDICA 2009- Εκδήλωση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 20/11/2009

Στο πλαίσιο της διεθνούς ιατρικής έκθεσης MEDICA 2009 (www.medica.de), θα λάβει χώρα και φέτος εκδήλωση επιχειρηματικών-τεχνολογικών συναντήσεων MEDICA Brokerage, όπως έχει πλέον καθιερωθεί επί σειρά ετών. Η εκδήλωση, η οποία έχει προγραμματισθεί για τις 19-20 Νοεμβρίου 2009, διοργανώνεται από το ZENIT/NRW.Europa. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μέλος του Enterprise Europe Network - Hellas συμμετέχει ενεργά ως συνδιοργανωτής. Εταιρείες και εργαστήρια από όλη την Ευρώπη, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ιατρικής τεχνολογίας (προϊόντα και έρευνα) θα συμμετάσχουν στις διμερείς προγραμματισμένες συναντήσεις, με σκοπό τη διερεύνηση των δυνατοτήτων επιχειρηματικής και τεχνολογικής συνεργασίας. Η εκδήλωση αποτελεί σημαντική ευκαιρία εντοπισμού νέων ευρωπαϊκών προϊόντων και τεχνολογιών στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας/ βιοιατρικής. Ταυτόχρονα αποτελεί ιδανικό μέσο προώθησης και προβολής νέων προϊόντων/ τεχνογνωσίας που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικές επιχειρήσεις και εργαστήρια. Οι συναντήσεις, θα πραγματοποιηθούν σε ειδικό χώρο αλλά και εντός του εκθεσιακού χώρου, και σε αυτές αναμένεται να συμμετάσχουν τόσο εκθέτες (διευθυντικά στελέχη/ R&D managers) όσο και άλλες εταιρείες-εργαστήρια από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Το κόστος συμμετοχής είναι 200 Ευρώ + ΦΠΑ (μέχρι 5 προφίλ). Επιπλέον, οι νεοιδρυθείσες επιχειρήσεις (έναρξη μετά την 01/01/2007) θα έχουν έκπτωση 50% επί του κόστους συμμετοχής.

 

Πόρισμα

Tο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συμμετείχε στην εκδήλωση διμερών επιχειρηματικών - τεχνολογικών συναντήσεων στο πλαίσιο της MEDICA 2009 υποστηρίζοντας Ελληνικές εταιρείες και οργανισμούς στην αναζήτηση εταίρων για διεθνή συνεργασία. Πιο αναλυτικά οι εταιρείες που συμμετείχαν είναι: Opticon Group SA Ostracon Ltd Καπάτος ΕΠΕ Όμιλος Ζαφειρόπουλος - Καραβίτη (FlowCytogen) Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης