Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

e-Learning Expo: 1η έκθεση για την ηλεκτρονική μάθηση

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 11/10/2009

Η έκθεση e-Learning Expo είναι η πρώτη προσπάθεια στην Ελλάδα για την παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης (e-Learning). Το διήμερο 10 & 11 Οκτωβρίου 2009, στο χώρο της Αίγλης Ζαππείου θα γίνουν ενδιαφέρουσες τεχνολογικές παρουσιάσεις, ανοιχτές συζητήσεις με ανταλλαγή τεχνογνωσίας, επιδείξεις εκπαιδευτικού λογισμικού, προβολή μαθησιακού περιεχομένου, εκπαιδευτικών παιχνιδιών και εξοπλισμού ηλεκτρονικής μάθησης. Η θεματολογία της έκθεσης είναι «Καινοτομία και Δημιουργικότητα στην Ηλεκτρονική Μάθηση» και είναι πολύ επίκαιρη αφού το 2009 είναι το Έτος Δημιουργικότητας και Καινοτομίας. Κορυφαίες εταιρίες και φορείς που δραστηριοποιούνται στη διαρκώς ανερχόμενη αγορά της ηλεκτρονικής μάθησης στηρίζουν την έκθεση και θα δώσουν το παρόν παρουσιάζοντας καινοτομικά προϊόντα λογισμικού (educational software) και υλικού (educational devices) καθώς και διαδικτυακές υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι επισκέπτες γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές, φοιτητές, σύμβουλοι εκπαίδευσης και κατάρτισης, διευθυντικά στελέχη από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, υπεύθυνοι φροντιστηρίων ξένων γλωσσών και γενικής παιδείας, άτομα που είναι υπεύθυνα σε οργανισμούς για τη χάραξη πολιτικής σε θέματα κατάρτισης, επιμόρφωσης και ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού - θα έχουν μία μοναδική ευκαιρία να μιλήσουν με τους εκθέτες και να πληροφορηθούν για τις σύγχρονες τάσεις της αξιοποίησης των διαδικτυακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Με την έκθεση e-Learning Expo ενθαρρύνονται καινοτομικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση και δια βίου μάθηση με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των σχολικών συστημάτων και των προγραμμάτων δια βίου μάθησης της Ευρώπης καθώς και τη στήριξη των νεαρών Ευρωπαίων που επιθυμούν να προετοιμαστούν όσο πιο άρτια γίνεται για την κοινωνία και την οικονομία του μέλλοντος. Μέσω της καινοτομίας στο χώρο της επιμόρφωσης και κατάρτισης, οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης και προσωπικής αυτοβελτίωσης. Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν επιστημονικές παράλληλες εκδηλώσεις. Την πρώτη μέρα της έκθεσης, 10 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί διεθνής ημερίδα με θέμα «Innovation & Creativity in E-learning» με πολύ γνωστούς προσκεκλημένους ομιλητές, όπως ο Brian Holmes, European Commission, o Peter Hamilton, Intel, η Demetra Katsifli, Blackboard, o Stamos Karamouzis, Regis University, ο Charalambos Vrassidas, CARDET, η Demetra Katsifli, Blackborad και ο Mike Jackson, Adayana. Χορηγός της ημερίδας είναι το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιά. Επίσης, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, θα διοργανωθεί μία δεύτερη ημερίδα σχετικά με τρέχουσες εξελίξεις στην Ελλάδα αναφορικά με την ηλεκτρονική μάθηση. Στη διάρκεια της ημερίδας θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας σχετικά με: • Σ1. Διασφάλιση ποιότητας και την πιστοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης • Σ2. Εκπαιδευτικό λογισμικό για τη σχολική εκπαίδευση: μαθήματα από το παρελθόν – σχέδια για το μέλλον • Σ3. Χρηματοδότηση έργων για υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης • Σ4. e-university – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα • Σ5. Επιμόρφωση Επιμορφωτών Προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης (Train the e-tutor) Τέλος, στη διάρκεια της έκθεσης θα γίνουν παρουσιάσεις εργαλείων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης καθώς και διαδραστικού ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, όπως το skoool.gr, το Articulate, κ.α. Οργανωτής της έκθεσης είναι η εταιρία ITisART.Ltd (Ιnteractive Technologies for ART & Education). Η ITisART εξειδικεύεται στην παροχή καινοτόμων ολοκληρωμένων Διαδραστικών Τεχνολογικών λύσεων κυρίως στους τομείς του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, της Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning) και της Ψηφιακής Τέχνης. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.elearningexpo.gr Υπεύθυνος διοργάνωσης της έκθεσης: κ. Πέτρος Γεωργιακάκης, Γεν. Διευθυντής ITisART (petros@itisart.com.gr) Επιστημονικός υπεύθυνος της έκθεσης: Αν. καθηγητής κ. Συμεών Ρετάλης, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Παν. Πειραιά (retal@unipi.gr)