Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

TAIEX Workshop on FP7 - Opportunities for SMEs

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 9/10/2009

Την 9 Οκτωβρίου πραγματοποιείται στο Κισινάου της Μολδαβίας σεμινάριο με θέμα «FP7–Opportunities for SMEs» που διοργανώνεται από το TAIEX Instrument της Ευρωπαικής Επιτροπής σε συνεργασία με την Ακαδημία Επιστημών της Μολδαβίας. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συμμετέχει με ομιλία η οποία πραγματεύεται την πορεία των ελληνικών ΜΜΕ στο Πρόγραμμα Πλαίσιο, τις εμπειρίες τους, αποτελέσματα συμμετοχής και προβλήματα που αντιμετώπισαν.

 

Πόρισμα

Οι συμμετέχοντες ήταν περί τους 100, η πλειοψηφία των οποίων ερευνητές προερχόμενοι από την Ακαδημία Επιστημών της Μολδαβίας αλλά και εκπρόσωποι MME με ερευνητικό προσανατολισμό.