Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Aachen Membrane Kolloquium 2010: Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων στον κλάδο της βιομηχανικής εφαρμογής μεμβρανών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 29/10/2010

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών / τεχνολογικών συνεργασιών στον τομέα της βιομηχανικών εφαρμογών μεμβρανών θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετάσχουν στη διεθνή εκδήλωση τεχνολογικών - επιχειρηματικών Συναντήσεων, στις 28 και 29 Οκτωβρίου 2010 στο Ααχεν της Γερμανίας. Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του 13ου Aachen Membrane Kolloquium, από τον γερμανικό οργανισμό ΖΕΝΙΤ, υπό την αιγίδα του Enterprise Europe Network και με την ενεργό συμμετοχή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, μέλους του Enterprise Europe Network - Hellas. Το Aachen Membrane Kolloquium αποτελεί την πιο αναγνωρισμένη διεθνή εκδήλωση για βιομηχανικές εφαρμογές μεμβρανών. Κάθε δύο χρόνια ειδικοί από την ακαδημαϊκή / ερευνητική κοινότητα, την βιομηχανία και τελικοί χρήστες συναντώνται στο Άαχεν και συζητούν τα τελευταία αποτελέσματα και πως μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των χρηστών. Οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα (δι-) επιστημονικών θεμάτων:
  1. Χρήση μεμβρανών στην επεξεργασία υδάτων/λυμάτων
  2. Εφαρμογές στην βιομηχανία τροφίμων
  3. Εφαρμογές στην ανάκτηση διαλυτών
  4. Εφαρμογές στο διαχωρισμό αερίων
  5. Εφαρμογές στον τομέα της Ενέργειας
  6. Υλικά κατασκευής μεμβρανών για ειδικές εφαρμογές
Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν νέους πελάτες, να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα, να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους και να προχωρήσουν σε επιχειρηματικές / τεχνολογικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο. Ταυτόχρονα η εκδήλωση αποτελεί ιδανικό μέσο προώθησης και προβολής νέων τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Τέλος η εκδήλωση θα αποτελέσει βήμα για την αναζήτηση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου με τον κ. Απόστολο Δημητριάδη (2810 391963), ώστε να προγραμματίσουν κατ' ιδίαν συναντήσεις με τους εταίρους της επιλογής τους.