Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

ProTon Europe 7ο Διεθνές Συνέδριο: Knowledge transfer as a catalyst for economic recovery

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 29/1/2010

Διήμερο διεθνές συνέδριο που οργανώνεται από την ProTon Europe και παρέχει ένα forum σνεργασίας ανάμεσα στους συντελεστές της δημόσιας χρηματοδοτούμενης έρευνας και της βιομηχανίας. Η διημερίδα με τίτλο Knowledge Transfer as a Catalyst for Economic Recovery εξετάζει τις σύγχρονες πρακτικές στην μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας και εστιάζει σε πρόσφατα παραδείγματα, εργαλεία και πρωτοβουλίες που παράγουν νέα οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη. Στο συνέδριο συμετέχουν εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς επίσης και στελέχη της δημόσιας διοίκησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συμμετέχει με ομιλία στο πάνελ που διαπραγματεύεται τη διεθνή διάσταση της αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Το συνέδριο διεξάγεται στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, Βασ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα, από τις 27 ως τις 29 Ιανουαρίου