Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

World Bioenergy 2010 - εκδήλωση μεταφοράς τεχνολογίας στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από βιομάζα

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 27/5/2010

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών / τεχνολογικών συνεργασιών στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από βιομάζα θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετάσχουν στη Διεθνή Εκδήλωση Τεχνολογικών - Επιχειρηματικών Συναντήσεων, στις 25 και 26 Μαΐου 2010 στο Jonkoping, της Σουηδίας. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Enterprise Europe Network με την υποστήριξη του δικτύου 2nd Generation Biomass (2GBM) και την ενεργό συμμετοχή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, μέλους τoυ Enterprise Europe Network - Hellas και του 2GBM. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο πλαίσιο δύο εκθέσεων της Διεθνούς Έκθεσης World Bioenergy και της Elmia Recycling Fair 2010. Η διεθνής έκθεση World Bioenergy 2010 διοργανώνεται κάθε 2 χρόνια και αποτελεί σημείο αναφοράς για βιομηχανίες, μΜΕ, ερευνητές και ακαδημαϊκούς στον τομέα της βιοενέργειας στην Ευρώπη. Εκτός από τις προαναφερθείσες εμπορικές εκθέσεις, η εκδήλωση περιλαμβάνει επίσης επιστημονικό συνέδριο και επισκέψεις πεδίου σε σημαντικούς φορείς της περιοχής. Επίσης, το δίκτυο Enterprise Europe Network, με τη συνεργασία του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, μέλους της κοινοπραξίας CIP-Hellas, διοργανώνει παράλληλα με την έκθεση ημερίδα μεταφοράς τεχνολογίας και επιχειρηματικών συναντήσεων. Οι τομείς στους οποίους επικεντρώνονται οι εκθέσεις και η ημερίδα μεταφοράς τεχνολογίας είναι: - Συμπαραγωγή ενέργειας από βιομάζα - Βιοκαύσιμα: βιοαιθανόλη, βιοαέριο και βιο-diesel - Δασικά παραπροϊόντα για χρήση ως εναλλακτική πηγή ενέργειας - Οικιακά και άλλα απόβλητα ως πηγές ενέργειας - Ενεργειακές καλλιέργειες - Ανακύκλωση και αξιοποίηση αποβλήτων, λυμάτων και απορριμμάτων - Συμπίεση και τεμαχισμός απορριμμάτων και άλλων υλικών - Διαχείριση αποβλήτων Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν νέους πελάτες, να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα, να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους και να προχωρήσουν σε επιχειρηματικές / τεχνολογικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο. Ταυτόχρονα η εκδήλωση αποτελεί ιδανικό μέσο προώθησης και προβολής νέων Τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το κόστος συμμετοχής είναι 100 euro το οποίο περιλαμβάνει είσοδο και στις δύο εκθέσεις, συμμετοχή στην ημερίδα τεχνολογικών/επιχειρηματικών συναντήσεων και ένα γεύμα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα τεχνολογικά ή επιχειρηματικά τους προφίλ ώστε να προγραμματιστούν κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους εταίρους της επιλογής τους με σκοπό τη σύναψη διεθνικών συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας. Διαδικασία συμμετοχής Εφόσον ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε μπορείτε να υποβάλετε το προφίλ σας ηλεκτρονικά στην ακόλουθη ιστοσελίδα μέχρι την Παρασκευή 16 Απριλίου 2010. www.bioenergy-match.eu/en/events/elmia/registration.htm Πληροφορίες Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση και την οργάνωση της συμμετοχής σας: Κατερίνα Τζιτζινού Τηλ. 2310 552791 begin_of_the_skype_highlighting              2310 552791      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              2310 552791      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              2310 552791      end_of_the_skype_highlighting Email: katerina@help-forward.gr

 

Πόρισμα

Στις 25 και 26 Μαίου 2010 πραγματοποιήθηκε στο Jonkoping της Σουηδίας ημερία μεταφοράς τεχνολογίας στο τομέα της παραγωγής ενέργειας από βιομάζα. Στην ημερίδα συμμετείχαν συνολικά 160 επιχειρήσεις από 15 χώρες κυρίως από τη βόρεια Ευρώπη αλλά κάποιες χώρες τις μεσογείου όπως Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία. Τρεις ελληνικές επιχειρήσεις συμμετείχαν στην ημερίδα είτε αυτοπροσώπως είτε εκπροσωπούμενοι από στελέχη του γραφείου ΠΡΑΞΗ και πραγματοποίησαν τεχνολογικές και επιχειρηματικές συναντήσεις.