Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Biotech Industry Challenges & Opportunities

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 12/2/2010

Biotech Industry Challenges & Opportunities Επιχειρηματική Ανάπτυξη, Βέλτιστες Πρακτικές, Διεθνής Δραστηριότητα Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2010, ώρα 13.00-16.30 Amalia Hotel, Λεωφόρος Αμαλίας, Αθήνα Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων του Hellenic Bio Cluster (HBio) και του Δικτύου ΠΡΑΞΗ για την υποστήριξη της ανάπτυξης του κλάδου της βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα, διοργανώνεται εκδήλωση με θέμα: «Biotech Industry Challenges & Opportunities». Στο επίκεντρο της εκδήλωσης είναι οι προκλήσεις αλλά και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο πλαίσιο της επιχειρηματικής ανάπτυξης του κλάδου της βιοτεχνολογίας. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών. Ομιλητές από ερευνητικά δραστήριες ελληνικές εταιρείες θα αναπτύξουν την εμπειρία και την προσέγγισή τους σε θέματα όπως • Ανάπτυξη και εκμετάλλευση πνευματικής ιδιοκτησίας • Κανονιστικό πλαίσιο ανάπτυξης φαρμάκων • Τακτικές εξεύρεσης οικονομικών πόρων • Προσέγγιση διεθνών αγορών • Στρατηγικές συνεργασίες Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν εκπρόσωποι από τη βιομηχανία και από τον ακαδημαϊκό-ερευνητικό χώρο. Η εκδήλωση αποτελεί ευκαιρία και για επαφές για διερεύνηση νέων επιχειρηματικών και ερευνητικών συνεργασιών. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Hellenic BioCluster (www.hbio.gr) ή επικοινωνήστε με την Δέσποινα Γιαγκοπούλου (email:despina@help-forward.gr, Τηλ. 2103607690 begin_of_the_skype_highlighting              2103607690      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              2103607690      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              2103607690      end_of_the_skype_highlighting). Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή χρησιμοποιώντας τη σχετική φόρμα παρακάτω, έως τις 10//2/2010.

 

Πόρισμα

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων του Hellenic Bio Cluster (HBio) και του Δικτύου ΠΡΑΞΗ για την υποστήριξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης του κλάδου της βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα, διοργανώθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2010 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, εκδήλωση με θέμα: «Biotech Industry Challenges & Opportunities: Επιχειρηματική Ανάπτυξη, Βέλτιστες Πρακτικές, Διεθνής Δραστηριότητα». Ομιλητές από ερευνητικά δραστήριες ελληνικές εταιρείες (Medexis SA, Galenica SA, CBL Patras, Pharmaten SA, Biovista) παρουσίασαν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης στους κλάδους της φαρμακολογίας και της βιοτεχνολογίας, εστιάζοντας σε θέματα όπως η ανάπτυξη και η εκμετάλλευση της πνευματικής ιδιοκτησίας, το ρυθμιστικό πλαίσιο ανάπτυξης φαρμάκων, οι τακτικές εξεύρεσης οικονομικών πόρων, η προσέγγιση διεθνών αγορών και οι στρατηγικές συνεργασίες. Μεταξύ άλλων, κατά την εκδήλωση αναφέρθηκε ότι στις δεκαετίες του ‘80 και του ‘90 χάθηκαν σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη ελληνικών εταιριών του κλάδου. Ωστόσο, ακόμα και στο σημερινό ώριμο επιχειρηματικά αλλά ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον και υπό συνθήκες οικονομικής κρίσης, ορισμένες ελληνικές εταιρίες αποδεικνύουν ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Εργαλείο για την ανάπτυξη αποτελεί η καινοτομία, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας σε συνδυασμό με τις βέλτιστες στρατηγικές για την εκμετάλλευση της πνευματικής ιδιοκτησίας. Σημαντικό στοιχείο για την επιτυχή ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων κρίθηκε επίσης η καλή γνώση του ρυθμιστικού πλαισίου ανάπτυξης φαρμάκων. Με δεδομένη την οικονομική κρίση και την έλλειψη κεφαλαίων για καινοτομία υψηλής τεχνολογίας στη Ελλάδα, οι ελληνικές εταιρίες οφείλουν να προσαρμόσουν τη στρατηγική ανάπτυξης τους στα νέα δεδομένα και να προσανατολιστούν στο διεθνές επιχειρηματικό γίγνεσθαι, αναζητώντας κεφάλαια, αγορές και συνεργασίες εκτός Ελλάδας. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από τη βιομηχανία και τον ακαδημαϊκό - ερευνητικό χώρο, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία αφενός μεν να ανταλλάξουν γνώσεις, εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές, αφετέρου δε να αναπτύξουν διερευνητικές επαφές για ενδεχόμενες ερευνητικές ή επιχειρηματικές συνεργασίες.