Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Biomarker Discovery and Validation: Challenges and Solutions. Partnering event στον τομέα των βιολογικών δεικτών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 28/4/2010

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών – ερευνητικών συνεργασιών στον τομέα του Biomarker Discovery and Validation θα έχουν οι εταιρίες και οι οργανισμοί που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων (partnering event) που διοργανώνεται στο Λονδίνο, στις 28 Απριλίου 2010 στο πλαίσιο της ημερίδας Biomarker Discovery and Validation: Challenges and Solutions την οποία διοργανώνει το London Technology Network μέλος του Enterprise Europe Network. Η ημερίδα περιλαμβάνει μια σειρά ομιλιών καθώς και partnering event με προκαθορισμένες συναντήσεις το οποίο πραγματοποιείται με την ενεργό συμμετοχή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ μέλος του Enterprise Europe Network - Hellas και του Ελληνικού Cluster Βιοεπιστημών, Hellenic Biocluster (HBIO). Ομιλητές από τα Πανεπιστήμια St George's University of London, University of Southampton, University of Oxford, University of Cranfield και από τις εταιρείες Abbott Diagnostics GmbH, Cytox, Parexel, Quintilles θα αναπτύξουν θέματα όπως:
 • Η συνεργασία ακαδημίας-βιομηχανίας
 • Ο σχεδιασμός θεραπειών με χρήση βιολογικών δεικτών
 • Βιο-δείκτες και εξατομικευμένη ιατρική
 • Ο ρόλος των βιο-δεικτών στις κλινικές δοκιμές
 • Ο ρόλος των βιο-δεικτών στον καρκίνο και τις καρδιακές παθήσεις Οι συμμετέχοντες θα ωφεληθούν από:
 • Την ενημέρωση σε τεχνολογίες αιχμής του τομέα των βιολογικών δεικτών, με εφαρμογές στην ανακάλυψη φαρμάκων και στην εξατομικευμένη ιατρική.
 • Ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα βιολογικών δεικτών (research poster showcase.
 • Συμμετοχή σε εστιασμένες συζητήσεις με εμπειρογνώμονες εκπροσώπους του κλάδου από τη βιομηχανία και με κορυφαίους ακαδημαϊκούς. Κεντρικές ομιλίες θα δοθούν από το Institute of Cancer Research και την εταιρεία AstraZeneca. Τονίζεται ότι στο partnering event οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν one-to-one συναντήσεις και να διερευνήσουν πιθανές συνεργασίες μεταξύ βιομηχανίας και ερευνητικών οργανισμών και πανεπιστημίων καθώς επίσης και με άλλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Για να διαβάσετε το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης, κάντε κλικ εδώ. Για να δείτε μερικούς από τους ήδη εγγεγραμμένους συμμετέχοντες, κάντε κλικ εδώ. Το Hellenic Biocluster έχει διαπραγματευτεί το χαμηλότερο δυνατό κόστος συμμετοχής για όλα τα μέλη του (εταιρείες μικρές και μεγαλύτερες, ερευνητές) το οποίο ανέρχεται στις £75 (+ ΦΠΑ = £ 88,13). Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Δέσποινα Γιαγκοπούλου το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 13 Απριλίου 2010. Τηλ. 210 3607690 begin_of_the_skype_highlighting              210 3607690      end_of_the_skype_highlighting E-mail: despina@help-forward.gr

   

  Πόρισμα

  Στη επιτυχημένη εκδήλωση Biomarker Discovery and Validation που διοργανώθηκε στο Λονδίνο στις 28 Απριλίου 2010 ομιλητές από τα Πανεπιστήμια St George's University of London, University of Southampton, University of Oxford, University of Cranfield και από τις εταιρείες Abbott Diagnostics GmbH, Cytox, Parexel, Quintilles ανέπτυξαν θέματα όπως * Η συνεργασία ακαδημίας-βιομηχανίας, * Ο σχεδιασμός θεραπειών με χρήση βιολογικών δεικτών * Βιο-δείκτες και εξατομικευμένη ιατρική * Ο ρόλος των βιο-δεικτών στις κλινικές δοκιμές * Ο ρόλος των βιο-δεικτών στον καρκίνο και τις καρδιακές παθήσεις Από την Ελλάδα συμμετείχε εκπρόσωπος του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ο οποίος αναπτύσσει καρκινικούς βιο-δείκτες. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγιναν - Ενημέρωση πάνω σε τεχνολογίες αιχμής του τομέα των βιολογικών δεικτών, με εφαρμογές στην ανακάλυψη φαρμάκων και στην εξατομικευμένη ιατρική - Συναντήσεις one-to-one για δικτύωση και διερεύνηση συνεργασιών με άλλες εταιρείες - Ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα βιολογικών δεικτών αργότερο (research poster showcase) - Συζητήσεις με εμπειρογνώμονες εκπροσώπους του κλάδου από τη βιομηχανία και από τον ακαδημαικό χώρο - Διερεύνηση ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ της βιομηχανίας και πανεπιστημίων Κεντρικές ομιλίες δόθηκαν από το Institute of Cancer Research και την εταιρεία AstraZeneca.