Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Hannover International Technology Co-operation event 2002(1st IRC Network Annual Brokerage Event - Hannover Fair 2002)

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 19/4/2002

Ως συνδιοργανωτές της 1ης ετήσιας εκδήλωσης μεταφοράς τεχνολογίας συμμετέχουν ακόμα τα: -IRC France Centr'Est, ARIST Bourgogne, -Midlands IRC, The TechnoCentre, -IRC Help Forward (Δίκτυο ΠΡΑΞΗ), -IRC MEDIA Sicily & Calabria, -IRC-CENEMES, Universidad de Alicante - OTRI, -IRC Hessen Rhineland-Palatine, IMG, -IRC Norwegen, Sintef με την υποστήριξη του συνόλου του Δικτύου των IRC. Η διημερίδα πραγματοποιείται στα πλαίσια της Διεθνούς Βιομηχανικής Έκθεσης του Αννόβερου 2002 (Hannover Fair 2002) με επιλεγμένα πεδία ενδιαφέροντος τα εξής: Νανοτεχνολογία Τεχνολογία μετρήσεων Νέα υλικά Τεχνολογία Αυτοματισμών Υποβάλλοντας το προφίλ τους, οι συμμετέχουσες εταιρείες και εργαστήρια θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν κατ'ιδίαν συναντήσεις με τους εταίρους της επιλογής τους και να συνάψουν διασυνοριακές συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας ή υπεργολαβίας, joint-ventures και τεχνολογικές συνεργασίες.

 

Πόρισμα

Στην εκδήλωση αυτήν τελικά το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ εκπροσώπησε τρεις (3) εταιρείες ενώ άλλες δύο παραβρέθηκαν με δικούς τους αντιπροσώπους. Για τα έξι συνολικά τεχνολογικά προφίλ που είχαν κατατεθεί από όλους τους παραπάνω πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μεταφοράς τεχνολογίας συνολικά 41 συναντήσεις με άλλους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς (κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικά εργαστήρια). Για πρώτη φορά δοκιμάστηκε και το video-conference αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις. Τα αποτελέσματα ήταν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ιδιαίτερα ενθαρρυντικά καθώς πέρα από τη διερεύνηση των δυνατοτήτων υπήρξε και ενδιαφέρον με τη μορφή πρότασης συγκεκριμένου περιεχομένου. Στο κυρίως πρόγραμμα της εκδήλωσης υπήρχαν παράλληλα παρουσιάσεις εταιρειών όπου και συμμετείχαν από την Ελλάδα οι κκ. Σουκουλιάς (ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε.) και Μιχελής (ΙΜΜΓ Α.Ε.) Συνολικά στο xαρτοφυλάκιο της eκδήλωσης καταχωρήθηκαν περισσότερα από 200 τεχνολογικά προφίλ. Η όλη διοργάνωση κρίνεται ως επιτυχημένη λόγω της μεγάλης παρουσίας τόσο των IRC όσο και εταιρειών με ειδικό ενδιαφέρον. Βέβαια το μέγεθος και η ποιότητα της Βιομηχανικής Έκθεσης που πραγματοποιήθηκε την ίδια εβδομάδα στο χώρο της Hannover Messe εξασφάλιζε για τους συμμετέχοντες ταυτόχρονη επαφή με την αιχμή της τεχνολογίας σε μια σειρά από τομείς (Ενέργεια, Κατασκευές, Βιομηχανικός εξοπλισμός κλπ.)