Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

1ο Συνέδριο INCO: "Supporting Research Integration"

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 11/6/2010

Διαμορφωτές πολιτικής στον τομέα της Έρευνας από όλον τον κόσμο θα δώσουν το παρόν στο 1ο Συνέδριο για τη Διεθνή Συνεργασία (INCO): Supporting Research Integration , που διοργανώνουν η Γενική Διεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, στην Αθήνα στις 9-10 Ιουνίου 2010 (ξενοδοχείο Royal Olympic (Αθανασίου Διάκου 28-34, Αθήνα). Το συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου INCONTACT, επίσημου έργου συντονισμού και δικτύωσης όλων των Εθνικών Σημείων Επαφής του κόσμου για τη Διεθνή Συνεργασία (International Cooperation NCPs), το οποίο έχει την τιμή να συντονίζει το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Στο συνέδριο θα χαιρετίσει ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας καθ. Αχιλλέας Μητσός και θα συμμετέχουν ομιλητές από παγκοσμίου φήμης οργανισμούς με υψηλές επενδύσεις στον τομέα της έρευνας, όπως το National Science Foundation (NSF, USA), ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), το Dubai Institute of Technology κ.ά. Στόχος του συνεδρίου είναι η ανάδειξη της παγκόσμιας διάστασης του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (ΠΠ), η ανταλλαγή απόψεων και η διαμόρφωση θέσεων πολιτικής για τη διεθνή ερευνητική συνεργασία καθώς και η δικτύωση φορέων ανάπτυξης πολιτικής, διαχείρισης και προώθησης προγραμμάτων από όλο τον κόσμο. Την πρώτη μέρα του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια κλειστή συνεδρίαση της ΕΕ με τα Εθνικά Σημεία Επαφής για τη Διεθνή Συνεργασία (INCO NCPs) και εκπαιδευτικό σεμινάριο αποκλειστικά για τα INCO NCPs. Η δεύτερη μέρα του συνεδρίου, η οποία θα είναι ανοικτή κατόπιν εγγραφής, θα περιλαμβάνει βασικές ομιλίες σε θέματα πολιτικής γύρω από τη Διεθνή Ερευνητική Συνεργασία, Στρογγυλή Τράπεζα για τις θέσεις των Τρίτων Χωρών σχετικά με τη συνεργασία τους με το 7ο ΠΠ (παρουσία εκπροσώπων φορέων ερευνητικής πολιτικής Τρίτων Χωρών), καλές πρακτικές και επιτυχημένα παραδείγματα ερευνητικής συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τρίτων Χωρών καθώς και παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων Διεθνούς Συνεργασίας που χρηματοδότησε η ΕΕ στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ. Σημειώνεται ότι αναμένονται συνολικά περίπου 130 Σύνεδροι από 60 χώρες του κόσμου, στην πλειοψηφία τους στελέχη Υπουργείων αρμόδιων για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και εκπρόσωποι από οργανισμούς και φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας. Το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.ncp-incontact.eu -------------------------- Σχετικά με το INCONTACT Το έργο INCONTACT (www.ncp-incontact.eu) είναι το επίσημο έργο δικτύωσης και συντονισμού των Εθνικών Σημείων Επαφής (NCPs) για τη Διεθνή Συνεργασία (INCO). Υλοποιείται στο πλαίσιο των Υποστηρικτικών Δράσεων (SSAs) του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (7οΠΠ) για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη. Το έργο αναμένεται, μεταξύ άλλων, να συμβάλει στην ενδυνάμωση του δικτύου των NCPs και την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών τους προς ερευνητές Τρίτων Χωρών, με απώτερο στόχο την καλύτερη πληροφόρηση αναφορικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω του 7ου ΠΠ.