Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

RWM - Recycling and Waste Management: Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας στον τομέα της ανακύκλωσης και της διαχείρισης αποβλήτων

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 15/9/2010

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ), μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υποστήριξης Επιχειρήσεων Enterprise Europe Network – Hellas, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα μέλη του δικτύου από 11 χώρες, στα πλαίσια του νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Bridging Enterprises To empoWer Environmental and Energy Networks (BE2WEEN)», διοργανώνει Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας στις 14 & 15 Σεπτεμβρίου του 2010, στο Birmingham του Ην. Βασιλείου, για εταιρείες που ανήκουν στους κλάδους της ανακύκλωσης και της διαχείρισης των αποβλήτων, στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης RWM - Recycling and Waste Management (http://www.rwmexhibition.com) Ειδικότερα οι κλάδοι είναι οι εξής:
  • Επεξεργασία και ανακύκλωση υλικών
  • Συλλογή και διαχείριση αποβλήτων
  • Ανακύκλωση αποβλήτων λιανικού εμπορίου
  • Ανακύκλωση υλικών κατασκευών Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν θα πρέπει να υποβάλλουν το επιχειρηματικό τους προφίλ ηλεκτρονικά, με σκοπό τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταλόγου. Με βάση τον κατάλογο αυτό οι επιχειρήσεις θα επιλέξουν τις εταιρείες με τις οποίες επιθυμούν να πραγματοποιήσουν κατ΄ ιδίαν συναντήσεις κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν περισσότερες από 200 επιχειρήσεις από 12 ευρωπαϊκές χώρες. Οι εταιρείες που θα συμμετέχουν θα ωφεληθούν από τις ακόλουθες υπηρεσίες:
  • Δημοσίευση του επιχειρηματικού προφίλ και των στοιχείων επικοινωνίας της εταιρείας, στονκατάλογο της εκδήλωσης
  • Καθορισμός συναντήσεων βάσει των ενδιαφερόντων της επιχείρησης
  • Δωρεάν υπηρεσίες διερμηνέα, αν απαιτείται
  • Συντονισμός b2b συναντήσεων Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την υποβολή συμμετοχής είναι: www.b2match.com/rwm/index.php Ημερομηνίες & Προθεσμίες: 16/07/2010 Καταληκτική ημερομηνία για την εισαγωγή προφίλ 27/07/2010 Οριστικοποίηση επιμέρους συναντήσεων 14&15/09/2010 Διμερείς συναντήσεις (9:30-16:30) Για παροχή διευκρινιστικών πληροφοριών και βοήθειας σχετικά με τη συμμετοχή σας στις Επιχειρηματικές Συναντήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος. Στοιχεία επικοινωνίας: κα. Στέλλα Βαϊνά, svaina@sbtke.gr κα. Γιόλα Φράγκου, sbtke@otenet.gr Τηλ. 2421028111-29407