Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Εισερχόμενη επιχειρηματική αποστολή στο χώρο της Βιοτεχνολογίας

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 24/6/2010

Ευκαιρίες δικτύωσης και εξερεύνησης ερευνητικών συνεργασιών στον κλάδο της βιοτεχνολογίας θα έχουν οι εκπρόσωποι οργανισμών και εταιριών που που θα συμμετάσχουν στην εισερχόμενη επιχειρηματική αποστολή που διοργάνει στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου 2010 το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

 

Πόρισμα

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εισερχόμενη επιχειρηματική αποστολή εκπροσώπων οργανισμών και εταιριών που διοργάνωσε στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου 2010 το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Η επιχειρηματική αποστολή πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία παρουσίας στην Αθήνα περίπου 20 μελών της θεματικής ομάδας BiotechPharma & Cosmetics του Enterprise Europe Network, η οποία αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη ερευνητικών κέντρων, επιμελητηρίων, αναπτυξιακών εταιριών και bioclusters χωρών του εξωτερικού, όπως Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ολλανδία, Ουγγαρία και Πορτογαλία. Η αποστολή επικεντρώθηκε στη διοργάνωση επισκέψεων στις εγκαταστάσεις δύο επιλεγμένων ελληνικών εταιρειών και ενός ερευνητικού ιδρύματος με διακρίσεις στην Ελλάδα και διεθνώς για τις εφαρμογές και ερευνητικές δραστηριότητές τους στον κλάδο της βιοτεχνολογίας. Σκοπός των συναντήσεων ήταν η άμεση και ειδικότερη ενημέρωση των εταιριών για τις πρωτοβουλίες της θεματικής ομάδας BiotechPharma & Cosmetics και πώς μπορούν να λάβουν υποστήριξη από το Enterprise Europe Network καθώς και για τις τρέχουσες εξελίξεις στους τομείς της φαρμακευτικής έρευνας και ανάπτυξης και της βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα. Η αποστολή ολοκληρώθηκε με συζητήσεις για ενδεχόμενες ερευνητικές και εμπορικές συνεργασίες μεταξύ των Ευρωπαίων και Ελλήνων εκπροσώπων. Οι Ευρωπαίοι εκπρόσωποι αποχώρησαν με τις καλύτερες εντυπώσεις για την αποστολή, τόσο από οργανωτικής πλευράς όσο και από την επιλεγμένη θεματολογία. Σημειώνεται ότι η επιχειρηματική αποστολή εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τις ΜΜΕ, μιας ευρωπαϊκής καμπάνιας με σκοπό αφενός την ενημέρωση των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τις δυνατότητες υποστήριξης που τους προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και αφετέρου την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την αναγνώριση της συμβολής των επιχειρηματιών στην ευημερία, στις θέσεις εργασίας, στην καινοτομία και στην ανταγωνιστικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.