Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

3rd Regional Information Society Forum, Technology Brokerage and Business Partnership Event

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 28/3/2002

Στα πρότυπα των 2 προηγουμένων πετυχημένων διοργανώσεων, τo 3rd RISF περιλαμβάνει δύο διαφορετικές εκδηλώσεις: το συνέδριο και τις συναντήσεις τεχνολογικής και επιχειρηματικής συνεργασίας (Technology Brokerage & Business Partnership Event). Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τις Ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Πληροφορικής να έρθουν σε άμεση επαφή με ανάλογες επιχειρήσεις των άλλων χωρών της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης. To συνέδριο RISF με τον γενικό τίτλο e-Development in Southeast Europe επιχειρεί να διερευνήσει διάφορα επίκαιρα θέματα σε σχέση με την Κοινωνία της Πληροφορίας όπως e-security, e-government και e-readiness σε μορφή εισηγήσεων και workshops. Τα τεχνολογικά προφίλ των επιχειρήσεων θα ταξινομηθούν και θα προωθηθούν σε όλη την Ευρώπη με σκοπό την κατάρτιση του προγράμματος προκαθορισμένων διμερών συναντήσεων με βάση τις προτιμήσεις κάθε εταιρείας. Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν δραστηριοποιούνται στους τομείς: τηλεπικοινωνίες και δίκτυα, hardware, software επιχειρηματικών εφαρμογών, εκπαίδευση, υγεία, τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και έμπειρων συστημάτων, υπηρεσίες διαδικτύου και των on-line υπηρεσιών, ανάπτυξη βάσεων δεδομένων, θέματα ασφάλειας των δεδομένων, διαχείριση του εργασιακού περιβάλλοντος, οικονομικού και εξειδικευμένου τύπου κλπ.

 

Πόρισμα

Σειρά επιχειρηματικών συναντήσεων με εταιρίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης πραγματοποίησαν 30 Ελληνικές εταιρίες - μέλη της ελληνικής αποστολής του 3rd RISF που διοργανώθηκε στις 27 και 28 Μαρτίου στη Σόφια της Βουλγαρίας από το Applied Research and Communications Fund (ARC Fund) της Βουλγαρίας και το ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ. Την Ελληνική εκπροσώπηση στην εκδήλωση συντόνισε το Γραφείο Θεσσαλονίκης του ΠΡΑΞΗ ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά της Ελληνοαμερικανικής Πρωτοβουλίας για Τεχνολογική Συνεργασία στα Βαλκάνια (ITCB).
Στιγμιότυπο από το συνέδριο eDevelopment in Southeast Europe Στιγμιότυπο από τις συναντήσεις τεχνολογικής και επιχειρηματικής συνεργασίας (Technology Brokerage & Business Partnership Event)
Το ARC FUND και το ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ ακολουθώντας την παράδοση των δύο προηγούμενων επιτυχημένων Regional Information Society Fora (RISF) στη Βουλγαρία (1998) και στη Θεσσαλονίκη (στα πλαίσια της InfoSystem 99), εξασφάλισαν και σε αυτή τη διημερίδα συναντήσεων τεχνολογικής και επιχειρηματικής συνεργασίας τη συμμετοχή 50 από τις σημαντικότερες εταιρίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην Ν.Α. Ευρώπη. Τo πρόγραμμα του τρίτου RISF περιλάμβανε δύο εκδηλώσεις: το συνέδριο, eDevelopment in Southeast Europe, και τις συναντήσεις τεχνολογικής και επιχειρηματικής συνεργασίας (Technology Brokerage & Business Partnership Event). Στα πλαίσια του Συνεδρίου συζητήθηκαν θέματα όπως e-security-Regulatory Aspects, e-Government, Cyber Crime, Financing Businesses-Access to Capital, ενώ υπήρχε ειδικό τμήμα για το ρόλο των γυναικών σε εταιρίες υψηλής τεχνολογίας, το οποίο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Πρωτοβουλία ITCB Η ελληνική αποστολή αποτελείτο από 30 εκπροσώπους εταιρειών πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και από τους Διευθυντές του Ινστιτούτου Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης, των Αμερικανο-Ελληνικών Επιμελητηρίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και τον πρόεδρο της Ελληνοαμερικaνικής πρωτοβουλίας (ITCB).