Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

AgroMatch at Agromek 2010: Eκδήλωση Mεταφοράς Tεχνολογίας στον Tομέα της Παραγωγής Ενέργειας από Βιομάζα (Ζωικά απόβλητα)

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 2/12/2010

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών / τεχνολογικών συνεργασιών στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από βιομάζα που προέρχεται από ζωικά απόβλητα θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετάσχουν στη Διεθνή Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2010 στο Herning της Δανίας. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Agro Business Park μέλος του Enterprise Europe Network με την υποστήριξη του Δικτύου 2nd Generation Biomass (2GBM) και την ενεργό συμμετοχή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, μέλους τoυ Enterprise Europe Network - Hellas. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Agromek 2010. Η διεθνής έκθεση Agromek 2010 διοργανώνεται σε ετήσια βάση και αποτελεί σημείο αναφοράς για βιομηχανίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ερευνητές και ακαδημαϊκούς στον τομέα της βιοενέργειας στην Ευρώπη. Στην περσινή έκθεση Agromek 2009 συμμετείχαν 469 εκθέτες και 4,644 επισκέπτες από 67 χώρες. Οι τομείς στους οποίους επικεντρώνεται η έκθεση και η ημερίδα μεταφοράς τεχνολογίας είναι: - Συμπαραγωγή ενέργειας από βιομάζα - Ζωικά παραπροϊόντα και απόβλητα ως πρώτη ύλη για παραγωγή ενέργειας - Παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων - Γεωργικά μηχανήματα Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν νέους πελάτες, να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα, να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους και να προχωρήσουν σε επιχειρηματικές / τεχνολογικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο. Ταυτόχρονα η εκδήλωση αποτελεί ιδανικό μέσο προώθησης και προβολής νέων τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα τεχνολογικά ή επιχειρηματικά τους προφίλ, ώστε να προγραμματιστούν κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους εταίρους της επιλογής τους με σκοπό τη σύναψη διεθνικών συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας. Διαδικασία συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή μπορούν να υποβάλουν το προφίλ της επιχείρησής τους ηλεκτρονικά στην ακόλουθη ιστοσελίδα. www.bioenergy-match.eu/en/events/agromek/registration.htm