Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

e-Learning BusinessMatch2010: Εκδήλωση μεταφοράς τεχνολογίας στον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 3/10/2010

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών / τεχνολογικών συνεργασιών στον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης (e-Learning) θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετάσχουν στη διεθνή εκδήλωση τεχνολογικών - επιχειρηματικών συναντήσεων e-Learning BusinessMatch2010, που θα λάβει χώρα στις 2 & 3 Οκτωβρίου στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στη Γλυφάδα. Η εκδήλωση διοργανώνεται με τη συνεργασία του Enterprise Europe Network στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως e-Learning Expo. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μέλος του Enterprise Europe Network - Hellas, συντονίζει τη συμμετοχή ελληνικών και άλλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και οργανισμών στην εκδήλωση τεχνολογικών – επιχειρηματικών συναντήσεων, με την υποστήριξη της ITisART Ltd. Η e-Learning Expo αποτελεί την κύρια έκθεση στην Ελλάδα, όπου παρουσιάζονται προϊόντα και υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης και δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να προσεγγίσουν νέους πελάτες, να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα, να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους και να προχωρήσουν σε επιχειρηματικές / τεχνολογικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο. Ταυτόχρονα η εκδήλωση αποτελεί ιδανικό μέσο προώθησης και προβολής νέων τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Διαδικασία συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα τεχνολογικά προφίλ τους ώστε να προγραμματιστούν κατ'ιδίαν συναντήσεις με τους εταίρους της επιλογής τους με σκοπό τη σύναψη διασυνοριακών συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, η εγγραφή σας μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά πατώντας εδώ . Χρονοδιάγραμμα Δραστηριοτήτων:
  • Προθεσμία ηλεκτρονικής εγγραφής και εισαγωγής προφίλ:06/09/2010
  • Διαμόρφωση on-line καταλόγου οργανισμών που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση:09/09/2010
  • Προθεσμία επιλογής συναντήσεων:15/09/2010
  • Αποστολή προγράμματος συναντήσεων:27/09/2010

     

    Πόρισμα

    Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκδήλωση μεταφοράς τεχνολογίας “E-Learning BusinessMatch 2010” που διοργάνωσε το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas, στο πλαίσιο της έκθεσης E-Learning Expo, στις 2 &3 Οκτωβρίου 2010 στη Γλυφάδα. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 9 εταιρίες από το εξωτερικό, συγκεκριμένα από το Ηνωμένο Βασίλειο (1), Ισλανδία (1), Ολλανδία (1) Πορτογαλία (4) και Πολωνία (2), καθώς και 23 ελληνικές εταιρίες. Με την καθοδήγηση και υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, πραγματοποιήθηκαν 70 συναντήσεις μεταξύ ελληνικών και ξένων εταιριών, 41 συναντήσεις μεταξύ ελληνικών εταιριών καθώς και 11 συναντήσεις μεταξύ ξένων εταιριών, αριθμώντας συνολικά τις 122. Η έκθεση e-Learning Expo, πραγματοποιήθηκε για 2η συνεχή χρονιά και αποτελεί την κύρια έκθεση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στην Ελλάδα. Συμμετείχαν πάνω από 30 Έλληνες εκθέτες που δραστηριοποιούνται στη διαρκώς ανερχόμενη αγορά της ηλεκτρονικής μάθησης και πλέον των 20 χορηγών και υποστηρικτών. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν ενδιαφέρουσες τεχνολογικές παρουσιάσεις, ανοιχτές συζητήσεις, επιδείξεις εκπαιδευτικού λογισμικού, προβολή υπηρεσιών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτικών παιχνιδιών και εξοπλισμού ηλεκτρονικής μάθησης.