Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

IRC Brokerage Event in NAROSSA 2002 - International Fair & Conference on Renewable Resources

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 11/6/2002

Η διεθνής έκθεση και συνέδριο NAROSSA 2002 αποτελεί σημείο συνάντησης των επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Ανανεώσιμων πρώτων υλών και την Φυτο- Βιοτεχνολογία. Παράλληλα με την έκθεση NAROSSA διοργανώνεται στους χώρους της εκδήλωση τεχνολογικών και επιχειρηματικών συναντήσεων επικεντρωμένη στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: - Εξοπλισμός παραγωγής και φυτο- βιοτεχνολογίας - Φυτοκαλλιέργεια για χρήση στους κλάδους της υγείας, διατροφής, περιβάλλοντος και βιομηχανίας - Βιομηχανική παραγωγή, χρήση ενέργειας Τα τεχνολογικά προφίλ των συμμετεχόντων περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο της εκδήλωσης και προωθούνται στις συμμετέχουσες εταιρείες αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο οργανισμό με σκοπό την κατάρτιση προγράμματος προκαθορισμένων διμερών συναντήσεων τεχνολογικής συνεργασίας αλλά και την εκ των υστέρων επικοινωνία.

 

Πόρισμα

Η εκδήλωση αυτή διοργανώθηκε από το IRC lower Saxony/Saxony Anhalt και συμμετείχαν 8 IRCs: Bulgaria, Netherlands, Austria, Saxony, Central Sweden, Thuringia και to Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Στην εκδήλωση το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ εκπροσώπησε τρεις (3) εταιρείες: Τη NITROFARM (Θεσσαλονίκη), τη PHARM CHEM (Θεσσαλονίκη) και την AGRICON (Λάρισα) σε 8 συναντήσεις με άλλους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Συνολικά στο Χαρτοφυλάκιο της Εκδήλωσης καταχωρήθηκαν 33 τεχνολογικά προφίλ (Προσφορά και Ζήτηση). Περισσότερες πληροφορίες και αντίγραφο του Τεχνολογικού Χαρτοφυλακίου της εκδήλωσης παρέχονται στους Συνδρομητές του ΠΡΑΞΗ χωρίς επιπλέον χρέωση, από την Δρ. Κατερίνα Τζιτζινού (e-mail: katerina@help-forward.gr)