Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων στο πλαίσιο του Trade Fair "Fuel-Resources-Energy 2010"

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 22/10/2010

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών/τεχνολογικών συνεργασιών στον τομέα της ενέργειας θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα λάβουν μέρος στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών & τεχνολογικών συναντήσεων, η οποία παργματοποιείται στις 19-20 Οκτωβρίου 2010, στο Κίεβο της Ουκρανίας. Διοργανωτές της εκδήλωσης επιχειρηματικών συναντήσεων είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (7 ΠΠ) της Ουκρανίας και ο οργανισμός IPP PAN Poland. Η εκδήλωση διοργανώνεται παράλληλα με το Trade Fair Fuel-Resources-Energy-2010 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INCONet EECA με αντικείμενο την ενίσχυση του διμερούς διαλόγου σε θέματα έρευνας & τεχνολογίας μεταξύ της Ε.Ε. και των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης & Κεντρικής Ασίας. Το trade Fair Fuel-Resources-Energy 2010” , εστιάζει στους ακόλουθους ενεργειακούς τομείς:
  • Ανανεώσιμες πηγές
  • Clean & green energy
  • Conventional & Unconventional energy
  • Automation & Instrumentation
  • Power transmission, distribution and conservation systems
  • Boilers & steam systems
  • Material handling systems
  • Waste management systems
  • Environment monitoring Στους εκθέτες συγκαταλέγονται υψηλόβαθμα στελέχη της βιομηχανίας καυσίμων και ενέργειας, ξένων και εγχωρίων κατασκευαστών υλικών, επιστημονικά κέντρα, διεθνείς χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δημόσιοι φορείς. Περισσότερες πληροφορίες για το trade fair, την ατζέντα της εκδήλωσης επιχειρηματικών-τεχνολογικών συναντήσεων καθώς και τη φόρμα συμμετοχής, πατήστε εδώ.