Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 11/10/2010

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σας προσκαλεί σε ημερίδα τη Δευτέρα, 11/10/2010 στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Σκοπός της ημερίδας είναι η ανακίνηση του ευρύτερου δυνατού διαλόγου μεταξύ του ερευνητών, των ΑΕΙ, των θεσμικών οργάνων έρευνας και τεχνολογίας, του παραγωγικού τομέα, των επιστημονικών οργανώσεων, σχετικά με το «Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας» καθώς και το νέο θεσμικό πλαίσίο για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Καλείστε να συμμετάσχετε στην ημερίδα διατυπώνοντας τα σχόλια και τις προτάσεις σας για το σχεδιασμό και την οργάνωση του ερευνητικού χώρου στην Ελλάδα. Το κείμενο του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας» βρίσκεται στη διαδικασία της διαβούλευσης στον σύνδεσμο: http://www.opengov.gr/ypepth/?p=315 Για το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας καθώς και για να κατεβάσετε το δελτίο συμμετοχής, παρακαλούμε πατήστε εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Αυτοτελές Τμήμα Εκδόσεων, Συνεδρίων και Εκθέσεων, ΓΓΕΤ, στα τηλέφωνα 210 7458242 begin_of_the_skype_highlighting              210 7458242      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              210 7458242      end_of_the_skype_highlighting και 2107458237

 

Πόρισμα

Κείμενο Διαβούλευσης εδώ