Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Χρηματοδοτήσεις έργων για υπηρεσίες και προϊόντα Ηλεκτρονικής Μάθησης και η βιωσιμότητα των επενδύσεων

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 3/10/2010

Κατά τη διάρκεια της στρογγυλής τράπεζας συζητήθηκε η επιχειρηματική πλευρά της ηλεκτρονικής μάθησης και η διερεύνηση των τρόπων χρηματοδότησης υπηρεσιών Ηλεκτρονικής/Μικτής Μάθησης, οι δυνατότητες των επενδυτών, οι σχετικές επιλέξιμες ενέργειες, καθώς και η αναγκαιότητα ολοκληρωμένου σχεδιασμού σε επενδύσεις Ηλεκτρονικής Μικτής Μάθησης με στόχο την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα (Return on Investment). Ομιλητές Κώστας Καραμάνης, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Βασίλης Σταματόπουλος, Σύμβουλος Τεχνολογίας, δίκτυο ΠΡΑΞΗ Άρης Χρονόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων IDEC Μαρία Ματθαίου, Υπεύθυνη Human Capital Management Solutions, ATC Συντονιστής: Θανάσης Παπαχριστόδουλος, Managing Partner, Einar Consultants Ltd.

 

Πόρισμα

Πιο συγκεκριμένα συζητήθηκαν και δόθηκαν απαντήσεις στα εξής θέματα: Πόσο ελκυστική είναι η αγορά υπηρεσιών και προϊόντων ηλεκτρονικής μάθησης στην Ελλάδα. Τι χρειάζεται ώστε οι φορείς να υποβάλλουν καινοτομικές προτάσεις και να προσελκύσουν κεφάλαια για υπηρεσίες και προϊόντα Ηλεκτρονικής Μάθησης. Ποιος είναι ο ρόλος των Συμβούλων, των Τραπεζών και των Φορέων Χρηματοδότησης. Ποια είναι η σημασία της βιωσιμότητας των επενδύσεων και πόσο υπολογίζουν οι επενδυτές την απόδοση επί της επένδυσης (Return on Investment).