Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

STI² Partner Meeting Event

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 20/9/2002

Στα πλαίσια της μεγαλύτερης βιομηχανικής έκθεσης του Βελγίου STI² τα Βελγικά IRC's διοργανώνουν εκδήλωση μεταφοράς τεχνολογίας επικεντρωμένη στους ακόλουθους τομείς: - Βιομηχανικός εξοπλισμός - Βιομηχανικά ηλεκτρονικά - Ηλεκτρολογία - Υδροπνευματικά εξαρτήματα - Τεχνολογίες κλιματισμού (HVAC) - Ηλεκτρομηχανολογικά - Φωτισμός - Υπεργολαβίες με έμφαση στις εφαρμογές αυτών των τεχνολογιών στις παραδοσιακές και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Oι συμμετέχουσες εταιρείες και εργαστήρια που προσφέρουν ή αναζητούν τεχνολογίες θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν κατ'ιδίαν συναντήσεις με τους εταίρους της επιλογής τους για ενδεχόμενη τεχνολογική ή και επιχειρηματική συνεργασία.

 

Πόρισμα

Η έκθεση STI2 2002 προσέλκυσε τελικά περισσότερους από 23.000 επισκέπτες οι οποίοι προήλθαν από 30 διαφορετικές χώρες. Στην παράλληλη εκδήλωση μεταφοράς τεχνολογίας το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ εκπροσώπησε 2 ελληνικές εταιρείες για λογαριασμό των οποίων πραγματοποίησε 15 προεπιλεγμένες συναντήσεις με υπεύθυνους εταιρειών και εργαστηρίων που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχα τεχνολογικά πεδία. Περισσότερες πληροφορίες και αντίγραφο του Τεχνολογικού Χαρτοφυλακίου της εκδήλωσης παρέχονται στους Συνδρομητές του ΠΡΑΞΗ χωρίς επιπλέον χρέωση, από τον Δρ. Δ. Τσαμουρά (e-mail: dtsamouras@help-forward.gr)