Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Δίκτυο RURAL-NET για την υποστήριξη της συμμετοχής μΜΕ στο 6οΠΠ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/12/2004

Το ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ στα πλαίσια του ρόλου του, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (6ο ΠΠ), συμμετέχει στο έργο RURAL-NET ( http://www.rural-sme.net/ ), με σκοπό να υποστηρίξει την συμμετοχή Ελληνικών οργανισμών στα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα. Το Rural-NET είναι ένα τριετές έργο με αντικείμενο την δημιουργία ενός διεθνούς Δικτύου μικρομεσαίων επιχειρήσεων (μΜΕ) και οργανώσεων, με στόχο την υποστήριξη της συμμετοχής των οργανισμών αυτών στο 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Το δίκτυο είναι επικεντρωμένο σε 5 θεματικές περιοχές: ·Καινοτόμες καλλιέργειες ·Επεξεργασία γεωργικών προϊόντων ·Υλοτομία/ Επεξεργασία ξύλου ·Διαχείριση απορριμμάτων ·Οικοσυστήματα Οι οργανισμοί και οι μικρομεσαίες εταιρίες που θα γίνουν μέλη του Δικτύου, θα λαμβάνουν ενημέρωση για ευκαιρίες συμμετοχής σε Ευρωπαικά έργα, ενώ το προφίλ τους θα είναι διαθέσιμο σε οργανισμούς που αναζητούν εταίρους για συνεργασία στα πλαίσια Ευρωπαικών ερευνητικών έργων. Οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε κάποιες από τις παραπάνω θεματικές περιοχές μπορούν να γίνουν μέλη του RURAL-NET on-line στην ιστοσελίδα του RURAL-NET ή είτε επιστρέφοντας συμπληρωμένη τη φόρμα εγγραφής . Για περισσότερες πληροφορίες: ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος Τηλ.: 2310-552791 Ε-mail: epaminondas@help-forward.gr 

Enterprise Europe Network Horizon 2020 Futures Research Equity Investment Forum Hellenic Biocluster European IPR Helpdesk