Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Ημερίδα για το πρόγραμμα "Μεταφορές και Αεροναυτική" του 7ουΠΠ, Αθήνα, 17/3/2008 (NCP)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/03/2008

Τo Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο στη θεματική προτεραιότητα Μεταφορές και Αεροναυτική (Transport and Aeronautics), διοργανώνει τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2008 ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη. Παρουσίαση της Δεύτερης Προκήρυξης της Θεματικής Προτεραιότητας 7: Transport and Aeronautics» Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ