Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Προς τη δημιουργία μιας εθνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας στη Φωτονική (NCP)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 27/02/2008

Ημερίδα πληροφόρησης πάνω στις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της Φωτονικής καθώς και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στον τομέα. Θα υπάρξει παρουσίαση της ευρωπαϊκής τεχνολογικής πλατφόρμας "Photonics 21" καθώς και παρουσιάσεις ελληνικών εταιρειών. Τέλος, θα εξεταστεί η σκοπιμότητα δημιουργίας μίας ελληνικής τεχνολογικής πλατφόρμας στη Φωτονική. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας πατώντας εδώ 

Enterprise Europe Network Horizon 2020 Futures Research Equity Investment Forum Hellenic Biocluster European IPR Helpdesk